Pressmeddelande -

Majoritet av svenska folket vill ge mer lön till lärare

Enligt en opinionsundersökning publicerad i Lärarnas tidning stöder 54 procent av svenska folket lärarnas krav på större löneökningar än andra grupper i den pågående avtalsrörelsen.

- Det här visar att det finns ett starkt folkligt stöd för lärarnas lönekrav, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

I Stockholm är stödet för Lärarförbundets krav hela 67 procent. Stödet är också högre bland akademiker, kvinnor och yngre.

- Om Sverige långsiktigt ska skapa fler jobb och ökad välfärd inser allt fler att lärarna måste sättas i centrum, säger Eva-Lis Sirén.

Jämfört med andra grupper med motsvarande längd på sin högskoleutbildning har relativlönerna under en längre tid sjunkit för lärarna. Lärarnas löner har ökat realt med 17 procent sedan 1993, medan andra akademiker som läkare, civilingenjörer och civilekonomer fått ökningar på mellan 40 och 50 procent.

I OECDs rapport ”Education at a Glance” från 2008 återfinns Sverige först på plats 24 av 32 när det gäller löner.

- Vi måste höja läraryrkets status för att kunna rekrytera de 50 000 nya lärare som behövs i skolan de närmaste åren, säger Eva-Lis Sirén.

Undersökningen genomfördes i december 2009 av SKOP på uppdrag av Lärarnas tidning. Ett representativt urval på drygt tusen personer intervjuades.
För ytterligare information, kontakta:

Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se


Om Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lön
  • lärarförbundet

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902