Pressmeddelande -

När vill centern höja lärarlönerna?

Med anledning av centerns framtidskonvent som nu pågår skickar Lärarförbundet ett öppet brev till centerns förtroenderåd om när centern vill höja lärarlönerna. Bakgrunden är att centerledningen inför framtidskonventet utlovat höjda lärarlöner för de bästa lärarna.

- Skolan spelar en nyckelroll för att Sverige ska lyckas i en globaliserad värld. Då måste också de allra mest lämpade lockas att välja läraryrket. I det sammanhanget spelar lönesättningen en avgörande roll, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.

- Lärares löneutveckling har sett över en lång period varit sämre än för alla andra tjänstemannagrupper. Nu ligger de svenska lärarnas löner på plats 24 - i nivå med Slovenien - enligt OECD:s statistik. Denna utveckling måste brytas om målet är att Sverige ska möta framtiden med kunskap och kompetens, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har nu granskat lärarlönerna för 2007 i de drygt 50-talet kommuner som har centerstyre. Den visar att lärarnas löner i dessa kommuner genomsnittligen ligger under riksgenomsnittet. I några kommuner - Falköping, Lekeberg, Nordmaling Sunne, och Sorsele - handlar det om att lärare i genomsnitt tjänar mer än 1000 kronor under riksgenomsnittet.

- Vi vill med vårt brev få svar på hur snabbt centern planerar att lyfta lärarlönerna i de kommuner där de styr upp till en genomsnittlig nivå och i vilken takt de bedömer att det finns chans att höja bra lärares löner upp till den nivå på 40 000 kronor i månaden som de själva pekat ut, säger Eva-Lis Sirén.

För ytterligare information, kontakta:

Kommentarer:
Eva-Lis Sirén
Förbundsordförande
Lärarförbundet
Tel: 070-576 72 38
E-post: eva-lis.siren@lararforbundet.se

Upplysningar:
Håkan Carlsson
Presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: hakan.carlsson@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902