Pressmeddelande -

Rödgrönt förslag utan riktade pengar till skolan

Idag presenterade oppositionen sin gemensamma budgetmotion där de presenterar en satsning på 12 miljarder till kommunerna för de kommande två åren.

Ambitionen sägs bland annat vara att öka lärartätheten i förskolan, skolan och fritidshemmen.
- Det är positivt att allt fler ser att resurser behövs till skolan i tider med större barngrupper och minskad lärartäthet. Men då medel inte riktas direkt för att motverka detta riskerar pengarna återigen att hamna i andra delar av kommunernas budgetar, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

De rödgröna vill se över kommunsektorns ekonomiska förutsättningar och säger sig planera en värdesäkring av statsbidragen under den kommande mandatperioden.
- Skolan har under både denna och 90-talets ekonomiska kris fått utgöra konjunkturregulator. Det är inte rimligt att barnen ska betala för ett så kortsiktigt tänkande, säger Eva-Lis Sirén.

Oppositionen vill öka antalet utbildningsplatser inom universitet och högskola och ge ett extra anslag till fler lärarledda timmar i högskolan.
- En satsning på höjd kvalitet och fler platser i högskolan är bra. Men ska det bil verklighet måste lärare i högskolan få rimligare arbetsvillkor samtidigt som fler behöver anställas. Annars kommer deras möjligheter att bedriva egen forskning ytterligare att minska, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet förespråkade tidigt i den ekonomiska krisens förlopp en särskild satsning på renovering av skolor, s.k. Skol-ROT. Detta tar oppositionen fasta på och vill även satsa på att höja kvaliteten i landets skolkök.
- Arbetsmiljön i skolan är på många håll kraftigt eftersatt. Den är en förutsättning för att uppnå en god kvalitet i undervisningen och rimliga arbetsvillkor för lärarna, säger Eva-Lis Sirén.

De rödgröna vill också göra en särskild satsning på studie- och yrkesvägledning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och på högskolan. Mer resurser ska fördelas till komvux och yrkeshögskola och utgöra ett kunskapslyft för personer med enbart förgymnasial utbildning.
- Att underlätta för fler att läsa in en gymnasial utbildning och öka resurser till vägledning är viktigt för hela arbetsmarknaden, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet är positivt till satsningen på ämnesundervisning på modersmål då det främjar elevernas kunskapsutveckling parallellt med att de lättare lär sig svenska.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lärarförbundet
  • budgetmotion

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902