Pressmeddelande -

Samgående ger hopp om högre lärarlöner

Vi noterar idag samgåendet mellan Pysslingen förskolor och Skolor AB och AcadeMedia. Det är en mycket stor ekonomisk affär i Skolsverige och berör tusentals av Lärarförbundets medlemmar.

-         
Man utlovar nu mer resurser för kvalitet och utvecklingsarbete. Vi utgår från att denna satsning också ska innehålla möjligheter för lärare till utvecklingstjänster, att forska inom ramen för sin tjänst och en rejäl satsning för att höja lärarlönerna, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Fram till nu har inte de fristående företagen utmärkt sig för höga lärarlöner. Löneläget ligger i de fristående skolorna på samma låga nivå som i kommunala skolorna.

-         
Med de ambitioner som AcadeMedia nu redovisar utgår vi från att de nu kommer att gå i bräschen för en satsning på lärarna. Det pris man nu är villig att betala för Pysslingen tyder på att man värderar de anställdas insatser högt. Det borde också avspegla sig i deras löner, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • skolor ab
  • pysslingen förskolor
  • academedia
  • lärarförbundet
  • lärarlöner

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902