Pressmeddelande -

Sju av tio lärare är behöriga i Västmanlands län

Med en lärarbehörighet på 67 procent ligger Västmanlands län under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 67 procent av lärarna1 i grundskolan i Västmanlands län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 2 331 grundskollärarna i Västmanlands län (motsvarande 2 071 heltidstjänster) var det 1 734 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Andelen behöriga lärare minskade jämfört med året innan med två procentenheter. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt sex av tio kommuner i Västmanlands län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Fagersta kommun, Sala kommun och Skinnskattebergs kommun.

Tiotusentals lärare saknas

Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.

LÄRAREBEHÖRIGHET KOMMUNERNA I VÄSTMANLANDS LÄN

Kommun 2017/18 2016/17 Förändring
Arboga kommun 68 % 73 % −5 %
Fagersta kommun 60 % 66 % −5 %
Hallstahammars kommun 65 % 65 % 0 %
Kungsörs kommun 65 % 66 % −1 %
Köpings kommun 67 % 65 % +2 %
Norbergs kommun 46 % 43 % +3 %
Sala kommun 67 % 73 % −7 %
Skinnskattebergs kommun 48 % 59 % −10 %
Surahammars kommun 79 % 76 % +3 %
Västerås kommun 69 % 70 % −1 %

Kommentarer

1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902