Pressmeddelande -

Stockholms stad avstår från att satsa på lärarlöner trots löften

Lärarlönerna i Stockholm är nu satta för 2011. Stockholms kommunpolitiker ger i princip lärarna så litet som möjligt. Preliminärt är genomsnittsökningen för kommunens alla lärare under 1,7 procent.

-          Löneöversynen 2011 innebär inte någon verklig satsning på Stockholms lärare. Stockholm ger minsta möjliga till lärarna i en tid när man tvärtom borde satsa mer för att höja skolresultaten och locka de bästa till läraryrket, säger Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och förvaltningsledningen har tidigare presenterat en satsning på Stockholms skola, som bland annat innebär att man vill etablera karriärmöjligheter för lärare och att duktiga lärare ska kunna få högre löner.

-          Det är mycket välkomna löften och åtgärder som Lärarförbundet och Stockholms lärare verkligen vill se. Men när löneökningen generellt sett blir så liten som under 1,7 procent rimmar det illa med de löften som Stockholmspolitikerna tidigare gett. De blir tyvärr mycket av ett slag i luften, säger Johan Törnroth.

Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund vill dels öka statens ansvar för höjda lärarlöner, men trycker också på kommunerna för att de ska ta de låga lärarlönerna på betydligt större allvar.

-          Precis som i regeringen styr folkpartiet skolan i Stockholm. Utbildningsminister Jan Björklund säger ofta att han tycker att kommunerna ska ge lärarna högre löner. Folkpartisten Lotta Edholm har möjlighet att leva upp till folkpartiets löfte i just Stockholm, säger Johan Törnroth.

2011 är det sista året i det nuvarande läraravtalet. Det garanterade utfallet för 2011 är minst 1,5 procent. Stockholm använder således avtalsnivån i princip som ett tak, istället för det golv som är avtalets intention.

-          Stockholms politiker måste investera i skolan och i lärarna. Ska resultaten höjas i skolan och ska vi klara av att locka unga till läraryrket krävs det prioriteringar. För låga lärarlöner är inte bara ett lärarproblem, utan ett samhällsproblem, säger Johan Törnroth.

För kommentarer:
Lärarförbundets ordförande i Stockholm Johan Törnroth
0739-73 08 20

Lärarförbundet driver en kampanj för högre lärarlöner. Vi säger att lärarlönerna måste höjas med minst 10 000 kronor och att det ska vara möjligt för lärare att tjäna 50 000 kronor eller mer. Vi efterlyser också riktiga karriärmöjligheter för lärare. Det skulle bidra till höjda resultat och att höja läraryrkets attraktivitet. Läs mer på www.lararforbundet.se/efterlysning.

För upplysningar:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • lärarlöner
  • lärarförbundet
  • stockholms stad
  • genomsnittsökningen

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Presskontakt

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902