Pressmeddelande -

Vill ni höja låga lärarlöner?

För några år sedan så talade Centerpartiet om lärarlöner på 40 000 kronor i månaden. Ljuv musik i öronen på Sveriges lärare. Idag presenteras huvudkandidaterna till partiordförandeskapet i Centerpartiet och alla intresserade har uppmanats att delta i processen och utröna kandidaternas åsikter i viktiga framtidsfrågor.   

-          Vi tar gärna denna chans att känna kandidaterna på pulsen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Vår fråga är uppenbar. Vill ni som partiledare fullgöra Centerns tidigare redovisade ambition och ta krafttag för att höja de låga lärarlönerna?

Alltfler väljer bort läraryrket på grund av låga löner och utvecklingsmöjligheter. Läraryrket är en klar förlustaffär ur livslöneperspektiv vilket skadar rekryteringen av toppstudenter till yrket. I veckan visade Lärarförbundet i en rapport att lärarlönerna på det statliga området är lika låga eller lägre än i kommuner och fristående skolor.

-          Om ni anser att lärarna är en viktig faktor för att skapa en skola i världsklass måste ni gå från högstämd välvillighet till att verkligen leverera mer i lönekuvertet. Nu kan inte heller regeringen komma ifrån sitt ansvar, säger Eva-Lis Sirén. Vad tycker ni att Sveriges lärare är värda?

Lärarförbundet har tidigare kartlagt löneläget i kommuner styrda av Centerpartiet. Även om de svenska lärarlönerna inte bara är låga utan också sammanpressade så var utfallet tydligt. Lärarna i centerstyrda kommuner tjänade mindre än genomsnittet. Nu har vi granskat löneutfallet 2010 i Sveriges kommuner. Slutsatsen är att centerkommuner oftare finns i botten än i toppen.

-          En ny partiledare brukar ofta mötas av entusiasm och därmed en möjlighet att påverka gamla strukturer i sitt parti, säger Eva-Lis Sirén. Är ni som partiledarkandidater beredda att använda detta läge till att ta ansvar för att centerstyrda kommuner lämnar lärarlönernas bottenliga och i stället blir löneledande för lärare?

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lärarlöner
  • lärare
  • lärarförbundet
  • löneutveckling

Kontakter

Lärarförbundets pressjour

Presskontakt 08-7376902