Blogginlägg -

Lärarnas Riksförbund den högst ansedda lärarorganisationen

TNS/Sifo har undersökt vad svenskarna anser om olika intresseorganisationer. I topp ligger Naturskyddsföreningen och Motormännen medan LO och Kommunal är långt efter.

Lärarnas Riksförbund är den lärarorganisation som ligger högst i TNS Sifos anseendeindex. Med 24 poäng är man den lärarorganisation som har högst anseende.

Undersökningen speglar anseendet och ryktet på opinonsmarknaden. Ju högre anseende desto högre samhörighet med allmänhetens syn. Och ju högre anseende hos allmänheten, desto lättare att få fram budskapet.

”Det är ett problem att ligga för lågt när man är en aktör på den publika arenan”, sa Toivo Sjörén, undersökningschef på TNS/Sifo. Han menade också att organisationerna måste jämföras inom sina kategorier.

”Den som ligger högt uppfattas som trovärdig och har lättare att nå ut med sitt budskap. Det innebär en kostnad för organisationen att ligga lågt”, påpekade Toivo Sjörén.

Den nya aneendeundersökningen visar allmänhetens syn på organisationerna, inte medlemmarnas. Frågor ställs om upplevelsen av deras kompetens och vilken relation man har till dem.

När liknande undersökningar gjorts i Europa hamnar index på mellan 10 och 30. LO och Kommunal ligger på index 10 vilket är lägst av de undersökta organisationerna.

Läs mer om undersökningen på E24, som skrivit om detta.

I skriivande stund hittar vi inte hela undersökningen på Sifos hemsida. Men kolla gärna igen här.

Samtdigt kan vi i dag åter läsa om att Lärarnas Riksförbund har nominerats för tredje gången till ”Årets lobbyist”. Det är tidningen Resumé som i sin Gotlandsutgåva (delas ut som paperstidning varje dag under Almedalsveckan) skriver om Lärarnas, som i år nominerats för sitt framgångsrika arbete för att få igenom en lärarlegitimationen.

Bland annat läser vi:

"Det finns de som säger att krav från Lärarnas Riksförbund knappt hinner lämna kopieringsapparatenas innan blir regeringsförslag."

Att Läranas Ruiksförbund är en framgångsrik och viktig opinionsbildare är givet. Men man är långtifrån nöjd. Som förbundsordförande Metta Fjelkner säger i Resumé när hon påpakar att man har en stor del i att skolan -är en så het fråga i samhällsdebatten i dag:

"Jag vill påstå att vi har stor del i detta. När vi går ut beskriver vi problerm i skolan. Inland får vi  kritik förf attvi svartmålar. Men jag  är inte nöjd så länge vi hatr en grundskola som släpper ut 12 procent som inet hatr behörigjhet att gå vidare."


LR har tidigare skrivit om nomineringen till Årets lobbyist här.

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555