Pressmeddelande -

Centerförslag ifrågasätts: "Slår in öppna dörrar"- Återigen vill ansvariga politiker göra politik efter en tv-serie, säger Metta Fjelkner.

Vid centerpartiets framtidskonvent i helgen presenteras ett förslag om att före lönesättningen ska elever och rektor tillsammans utvärdera de individuella lärarnas arbete.


Centerpartiet partisekreterare Anders Flanking berättar i Dagens Nyheter att man lägger fram förslag om att elevrepresentanter i gymnasiet och högstadiet, men möjligen även redan i mellanstadiet, ska ha samtal tillsammans med rektor och den enskilda läraren och utvärdera arbetet.

Elever ska hjälpa rektor

- Redan i dag värderas lärare dagligen och bedöms av såväl elever som rektorer och skoledning. Därför kan jag inte se vad nyttan med att låta elever med rektor ytterligare bedöma den enskilde läraren, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Att ansvara och utveckla en individuell lönesättning har legat på kommunerna i tolv år. Men man har inte lyckats utan väljer att i stor utsträckning lönesätta grupper. Metta Fjelkner menar att lönespridningen bland lärare bör öka. Men tyvärr är det just kommunalpolitikerna som är orsaken till att det inte redan skett.

Lönespridning minskat sedan kommunerna tog över

- Lönespridningen har minskat från ca 40 procent, när den individuella lönesättningen infördes 1996, till ca 20 procent i dag, säger Metta Fjelkner till Dagens Nyheter.

- Kommunpolitikerna har haft en "dold agenda". I stället för att premiera individuella lärare har man höjt lönerna för den grupp lärare som man haft brist på. Vi ser att kommunerna medvetet har velat hålla nere vissa gruppers löner, som exempelvis gymnasielärarna, säger Metta Fjelkner.

- De har velat minska lönespridningen. Nu skiljer det bara några futtiga tusenlappar mellan ingångslön och vad man tjänar när man går i pension.

Vad gäller förslaget om att eleverna ska utvärdera lärarna tycker Metta Fjelkner att det är förvånande att seriösa politiker lägger fram förslag med en redigerad tv-serie som grund.

- Det är klåfingrigt av ett politiskt parti att gå in och säga hur utvärderingarna ska ske på den enskilda skolan. Rektorerna säger redan i dag att de vet hur lärarna fungerar. Dessutom värderar eleverna sina lärare redan i dag. Som lärare värderas man vid varje lektion.

Forskare avvisar elevbedömning av lärare som nu föreslås

Forskare har reagerat starkt på att "kommun-nära" partier som centern och socialdemokraterna nu för fram förslag på olika slag av elevbedömning av lärare.

I Malmö har ju kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), föreslagit ett nytt system där elever från årskurs 3 skall betygsätta sina lärare. Systemet introduceras under våren 2009 för att sedan införas på samtliga skolor i kommunen på höstterminen.

Sådana modeller har inte något stöd i forskningen. Forskningen visar istället att det med all sannolikhet kommer att leda till en försämring av elevernas prestationer. Oavsett hur resultaten används kommer systemet att resultera i en situation där lärare riskerar delar ut enklare läxor, ger högre betyg och undviker att satsa på elever med inlärningssvårigheter.

- Vi måste diskutera vad vi menar med begreppet "duktiga lärare". Det är synd att politikerna funderar över detta först efter att de sett en teveserie. Politiker måste förstå att "Klass 9A" var en redigerad realitysåpa, inte verklighet, avslutar Metta Fjelkner.


Läs mer:

"Elever ska få bedöma lärarna", artikel i DN

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555