Pressmeddelande -

Kommunaliseringen utvärderas

Regeringen låter en särskild utredare undersöka vilka effekter olika politiska beslut har haft på elevernas måluppfyllelse.;? Det är glädjande att Lärarnas Riksförbund därmed också kan få gehör för vårt krav på en utvärdering av kommunaliseringen, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Regeringen vill bland annat utvärdera vad elever lär sig och hur lärarutbildningen fungerar. Utbildningsministern Jan Björklund säger till tidningen Skolvärlden att också de stora systemförändrande reformerna måste utvärderas och vad de inneburit för kvaliteten i skolan.

- Vi har väntat sedan sommaren då Jan Björklund lovade tillsätta en utredning som ser över de stora skolreformerna från 90-talet, säger Metta Fjelkner.

Enligt utbildningsministern blir det sannolika resultatet av uppdraget ett nytt kvalitetsinstitut. Till de systemreformer som ska granskas hör såväl kommunaliseringen som friskole- och valfrihetsreformerna.

Klargöra effekterna av skolreformer
Lärarnas Riksförbund menar att kommunaliseringen av skolan fått en rad negativa konsekvenser för eleverna. Detta måste beläggas med en övergripande utredning.

- Det är av högsta vikt att regeringen klargör hur tidigare och nya reformer klarar att fler elever når målen säger Metta Fjelkner. Jag ser det också som nödvändigt att det nya kvalitetsinstitutet kommer med rekommendationer och förslag till regeringen i samband med att de presenterar sina utredningar.

Lärarnas Riksförbund har drivit krav på fristående kvalitetsinstitut med just uppgift att se på kommunala och fristående skolor.

Växande stöd för utredning och ökat statligt ansvar
I en stor enkätundersökning som gjordes i samband med Lärarnas Riksförbunds kongress i maj framkom att 81 procent av lärarna, 75 procent av föräldrarna och 63 procent av eleverna anser att alla elever inte har samma chans till en likvärdig utbildning i dag. Av dem som har tagit ställning anser 89 procent av lärarna och 66 procent av föräldrarna att kvaliteten inom utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka.

Stöd hos oppositionen
Alltfler har anslutit sig till kraven på en utredning. Bland andra socialdemokraterna stödjer kravet på utredning. Detsamma gäller vänsterpartiet, som liksom folkpartiet även vill se tydligare statlig styrning av skolan. Likaså har en rad ledarskribenter fört fram detta krav. I debatten har också från olika håll hörts begäran om ökade statliga resurser till skolan.

- Det är glädjande att vi på så kort tid fått gehör för kraven på dels en utvärdering men också på att staten måste ta ett tydligare ansvar för skolan, säger Metta Fjelkner.

Låsningar finns
- Fortfarande finns det dock olika låsningar på båda sidor om blockgränserna. Vi inser att frågan om regeringens huvudmannaskap är lika svår för denna regering som frågan om homoäktenskap. Hade det inte varit fallet hade vi annars redan nu haft en utredning med direktiv och utredare på plats, säger Metta Fjelkner.

Blocköverskridande lösningar
- Samtidigt finns nu möjligheten för blocköverskridande lösningar. Eller ska sammanhållningen i regeringen gå före folkets krav på en mer likvärdig och rättvis skola? säger Metta Fjelkner.

- Jag menar att ingen ansvarig politiker kan säga nej till en utredning av en av 1900-talets största organisatoriska skolreformer. Man kan undra varför så många politiker räds detta?

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555