Pressmeddelande -

Lärarbristen positiv för lärarna

Lärarnas Riksförbund menar att lärarna gynnas av lärarbristen. Att det nu finns allt fler lärarjobb som allt färre har behörighet att söka välkomnas av förbundsordförande Metta Fjelkner, som hoppas att marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet,”Därför välkomnar jag lärarbristen”, skriver förbundsordförande Metta Fjelkner att hon hoppas att marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner. Lärarnas Riksförbund menar att lärarna gynnas av lärarbristen. Det vill säga att det nu finns allt fler lärarjobb som allt färre har behörighet att söka.

”Det är bra att lärarnas situation och låga löneläge har nyhetsvärde och engagerar. Men jag anser inte att frågan har belysts tillräckligt. Det gäller dels ur ett rent fackligt perspektiv, men också ur elevperspektivet, det vill säga elevers rätt till de allra bästa lärarna", skriver Metta Fjelkner bland annat.

Lärarnas Riksförbund har cirka 85000 medlemmar och är Sacos näst största förbund. Ett stort bekymmer är att lärarlönerna för dem som är lärare på gymnasiet och grundskolan länge halkat efter snart sagt alla andra grupper.

”Det talas om att det är ett problem att allt färre söker lärarutbildningarna, och att det finns många lediga lärarjobb. Men för vem är det ett problem?

”Ja, givetvis för arbetsköparna, det vill säga huvudmännen. Samma ekonomiska lagar ska dock gälla för lärare som för all annan verksamhet: För få bostadsrätter = höjda priser. För få läkare = högre löner. För få lärare = högre löner.”

Metta Fjelkner lyfter fram flera faktorer som hon menar kan göra att lärarlönerna på allvar kan höjas: Bristen på lärare, att allt färre söker till lärarutbildningarna, att skollagen kräver behöriga lärare i ämne och skolform, införandet av en lärarlegitimation, att ledande politiker börjar tala om att lärare måste få högre löner, och att det nu väntar en avtalsrörelse där förbundets kampanj om 10000 mer i lön har fått stort genomslag och stor sympati.

”Jag välkomnar dessa signaler om lärarbrist, och för få lärarstudenter, därför att jag i första hand som förbundsordförande företräder mina medlemmar som så länge fått stå tillbaka. Men jag välkomnar också signalerna för elevernas räkning. De har rätt till rätt utbildade, behöriga lärare för de ämnen och skolformer det handlar om. De har rätt till välbetalda lärare med hög status och stor professionell frihet.”

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lärarnas riksförbund
  • lärarlöner
  • metta fjelkner

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555