Pressmeddelande -

Lärarna positiva till skolutspel i Stockholm

– Det är bra att både majoriteten i stadshuset och socialdemokraterna i oppositionen talar om behovet av satsningar på lärare och undervisning, säger Ragnar Sjölander, vice ordförande Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Lärarnas Riksförbund välkomnar det tydliga fokus på elevernas kunskaper och kunskapsutveckling som finns i socialdemokraternas vallöften för skolan som presenteras i dag.

Socialdemokraterna lovar bland annat att anställa 1 000 fler lärare i Stockholm för att motverka den sjunkande personaltätheten i stadens grundskolor. Det uppges betyda att i snitt kommer varje skola få tre nya lärare.

– Vi anser att det behövs fler lärare och mindre klasser inte bara i de lägre årskurserna i grundskolan. Det är viktigt att höja lärartätheten så att även lärarna i grundskolans senare årskurser, i gymnasieskolan och komvux får möta elever i mindre klasser och undervisningsgrupper än idag. Många elever trängs med fler än 30 klasskamrater. Lärarnas tid för varje elev blir allt mindre.

Lärarnas Riksförbund i Stockholm välkomnar ambitionen att garantera ordinarie undervisning av utbildade lärare för rätt ämne och rätt årskurs. Det är ett problem att så många lärare tvingas kvacka, det vill säga undervisa i ämnen och årskurser som de inte är behöriga för. Lärarna måste få arbeta med den undervisning de är utbildade för och specialister på.

–  Det är viktigt att fokusera på att förbättra elevernas resultat. Alla skolor måste jobba i organiserad form med kunskapsutvecklingen. Staden måste satsa på att ge lärare resurser och även fortbildning så att de kan förbättra elevernas resultat. Hur fortbildningen ska organiseras för att fler elever ska få bättre kunskaper måste både den enskilda läraren och lärargruppen ha stort inflytande över. Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen har en nyckelroll att axla i samordningen av lärarnas fortbildning.

- Det är även bra socialdemokratena vill arbeta för att kommunala skolor och friskolor jämställs. Konkurrensen om eleverna ska ske på lika villkor. Vi hävdar även att alla friskolor inom Stockholms stad ska ha tecknat kollektivavtal med facken om centrala frågor som lärarnas anställningsvillkor, tjänstepension och arbetstid. Så är  inte fallet idag.

För kommentarer:
Ragnar Sjölander, vice ordförande Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad, 508 42 302 alt. 070-760 19 30
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555