Pressmeddelande -

Metta Fjelkner kommenterar regeringens forskningsproposition: "Regeringens forskningsproposition tillgodoser inte skolans behov."

I regeringens forskningsproposition anges hur sammanlagt 2,3 miljarder kronor ska fördelas. Av dessa miljarder så tilldelas utbildningsvetenskaplig forskning en ökning på endast 10 miljoner kronor, vilket är mindre än t ex genusforskning och lika mycket som forskning om ”bevarande av ljud och bild”. Forskningen inom lärarområdet är eftersatt och det krävs ökade resurser. I lördagens DN skrev utbildningsminister Leif Pagrotsky att fler lärare vid lärarhögskolorna behöver egen vetenskaplig kompetens. Detta skulle möjliggöras av bl a regeringens satsningar. – De tio miljoner som föreslagits för området utbildningsvetenskap kommer inte att räcka för att komma till rätta med dagens situation. Jag har mycket svårt att se hur detta skulle gå till när utbildningsvetenskap prioriteras så lågt, säger Metta Fjelkner förbundsordförande Lärarnas Riksförbund. – Jag är besviken på att regeringen inte satsar mer på forskning inom utbildningsområdet. Skolans behov tillgodoses inte av regeringens proposition. Här krävs långsiktiga satsningar på ett eftersatt område. Grundforskningen måste stimuleras och utgöra bas för såväl forskning inom ämnen som ämnesdidaktik, säger Metta Fjelkner förbundsordförande Lärarnas Riksförbund. – Ökade resurser skulle möjliggöra en satsning på att stärka kopplingen mellan skola och forskning. Fler kombinationstjänster bör inrättas så att lärare ska kunna arbeta i skolan samtidigt som de forskar. För kommentarer: Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 För upplysningar: Stefan Quas, utredare, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 62 Lärarnas Riksförbund, LR, organiserar lärare och studie- och yrkesvägledare och är med 80 000 medlemmar ett av de största förbunden inom SACO.

Ämnen

  • Fackligt

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Presskontakt

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555