Pressmeddelande -

Ny betygsskala föreslås

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag förslaget till en proposition om en ny betygsskala för skolan.

- Det är bra att vi äntligen får en betygsskala med fler steg. Goda resultat i skolan måste belönas, och det görs enklare med fler betygssteg, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.


Propositionen följer i stort de riktlinjer och förslag som den statliga utredningen om en ny betygskala presenterade tidigare i år. Det innebär att det blir en sexgradig skala med betygskriterier endast för tre av stegen.

- Vi menar att betygskriterier ska finnas för samtliga betygssteg, annars finns risk för bristande likvärdighet i betygsättningen. Betygskriterierna måste dessutom vara tydligare till sin utformning jämfört med vad som är fallet idag.

Den proposition riksdagen nu ska ta ställning till är inte en uppgörelse över blockgränserna. Socialdemokraterna har dock sagt att de stödjer tanken kring en ny betygsskala, medan vänsterpartiet är emot betyg generellt och miljöpartiet kritiskt till betyg i grundskolan.

- Jag utgår från att socialdemokraterna står fast vid det vi var överens om i debattartikeln i DN (29/12 -07) och inte villkorar ett nytt betygssystem med krav på avskaffande av de nya betygsliknande omdömena från årskurs ett, säger Metta Fjelkner.

Förslaget om betyg från och med årskurs sex finns inte med i denna proposition. Istället kommer förslag om tidigare betyg att hanteras i en separat proposition som ska presenteras inom kort. Under förutsättning att betygsskalan och förslaget om tidigare betyg går igenom i riksdagen kommer reformerna att börja gälla tidigast läsåret 2011/2012.

- Jag beklagar att vi inte får förslag på betyg från årskurs sex redan nu. Det hade varit välkommet om vi fått hela betygsreformen på plats nu, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

 

 

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

 

Ämnen

  • Utbildning

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555