Pressmeddelande -

Viktigt lyfta jämställdhetsfrågorna i skolan

- Vi välkomnar den nya delegationen för jämställdhet i skolan vars ledamöter presenteras i dag. Delegationen, som leds av Saco:s ordförande Anna Ekström, har ett viktigt uppdrag särskilt med tanke på pojkars och flickor möjligheter att lära, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

På måndagen presenterade regeringen Delegationen om jämställdhet i skolan. Lärarnas Riksförbund välkomnar den nya delegationen.

Lyfta in kunskapsuppdraget

- Vi tycker det är bra att denna satsning tycks konkret och inriktad på att lyfta in skolans kunskapsuppdrag i jämställdhetsarbetet. Båda könen har rätt till lika bra utbildning.

- Vi ser nämligen att skillnaderna i utbildningsresultat är stora och attityden till studierna skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Det finns ett starkt behov av att lyfta jämställdhetsfrågorna i skolan, för såväl pojkarnas som flickornas skull, säger Metta Fjelkner.

Enligt Lärarnas Riksförbunds läsvaneundersökning "Läsa för att lära" finns det stora skillnader i läsvanor mellan könen. Var tionde flicka och var fjärde pojke i sjunde till nionde klass läser aldrig en bok på fritiden.

Skillnader mellan könen

- Flickor tar för sig mycket i början i skolan. Men vad händer sedan? Och vi vet att pojkarna läser mindre och att det finns en attityd bland pojkarna om att det inte är tufft att plugga, säger Metta Fjelkner.

- Det är också en viktig signal att Saco, som är en kunskapsorganisation, och dess ordförande, får i uppdrag att leda utredningen. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att skolan blir mer kompensatorisk och rättvis. Ofta talar man om sociala, ekonomiska, etniska och geografiska orsaker till skillnaderna i elevers förutsättningar i skolan. Med jämställdhetsdelegationen lyfts den viktiga jämställdhetsaspekten in, säger Metta Fjelkner.


Läs mer:

Läs direktiven
Läs pressmeddelandet


För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Ämnen

  • Utbildning

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Kontakter

Zoran Alagic

Presskontakt Pressansvarig 070-262 2700

Frida Ekberg

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig bland annat för kampanjen Skolvalet2014 och Skolans Dag, ansvar även för regional media 0702-731555