Pressmeddelande -

AP-fonderna måste dumpa fossilindustrin

Global Divestment Day, den 13-14 februari, kräver organisationer och personer världen över ett slut på investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen. Latinamerikagrupperna uppmanar i samband med detta riksdagens pensionsgrupp att ge AP-fonderna ett nytt regelverk så att våra gemensamma pensionspengar tas ur fossilföretag.

Användning av fossila bränslen är den främsta orsaken till de farliga klimatförändringar som världen står inför. Ändå investerade AP-fonderna 2013 32 miljarder kronor av våra pensionspengar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva börsnoterade kol-, olje- och gasföretag. Det visar en granskning från Världsnaturfonden, WWF. Bland dessa företag finns bland annat oljebolagen Exxon Mobil, BP och Chevron.

- Sverige har ratificerat flera internationella konventioner rörande både mänskliga rättigheter och miljö och ställt sig bakom klimatmål om att inte överstiga två graders global uppvärmning. Det är ohållbart att samtidigt investera våra statliga pensionspengar i företag som går i motsatt riktning, säger Latinamerikagruppernas ordförande Annelie Andersson.

Många gånger orsakar fossilbolagens verksamhet också miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett exempel är oljebolaget Chevron. De tilldelades nyligen ”Public Eye Lifetime Award” för sitt ansvar för en av världens största miljökatastrofer. Under en 30-årsperiod förorenade Texaco (som köptes av Chevron 2001) stora mark- och vattenområden i Amazonas i norra Ecuador. Närmare 70 miljarder liter giftigt avfall och 65 miljarder liter råolja dumpades och läckte ut. Förutom miljöpåverkan så har närmare 30 000 personer, de flesta urfolk, drabbats hårt. Hälsoeffekterna är allvarliga med höga nivåer av cancer i området. 2013 dömde en domstol i Ecuador bolaget att betala ett skadestånd på 9,5 miljarder dollar och kostnaderna för att städa upp efter utsläppet. Chevron har vägrat att betala. AP-fonderna har investeringar värda totalt 2 565 miljoner kronor i Chevron.

Just nu diskuterar riksdagens pensionsgrupp ett nytt regelverk för AP-fonderna. I samband med Global Divesment Day uppmanar Latinamerikagrupperna genom foto och film AP-fonderna att dumpa fossilindustrin och pensionsgruppen att ge AP-fonderna ett regelverk som ger oss schyssta och fossilfria pensionsinvesteringar.

Följ oss den 14 februari på Facebook, Twitter och Instagram.

Läs mer om AP-fondernas investeringar i fossila bränslen på kampanjen Schyssta Pensioner som Latinamerikagrupperna står bakom tillsammans med en rad andra organisationer.

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • ap-fonderna
  • klimat
  • naturresurser
  • mänskliga rättigheter

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Sigrid Petersson
sigrid.petersson@sal.se

Annelie Andersson, ordförande
annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se
mobil: 073-903 10 17

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Presskontakt

Annelie Andersson

Annelie Andersson

Presskontakt Ordförande för Latinamerikagrupperna Ordförande för Latinamerikagrupperna 073-9031017

Karin Ericsson

Presskontakt Programstrateg Ansvarig för opinion och påverkan 0722-51 47 32