Pressmeddelande -

FN och Sverige överens: Småskaligt och ekologiskt jordbruk är botemedlet mot svälten

Småskaligt och ekologiskt jordbruk är mycket mer effektivt för att mätta en växande världsbefolkning än storskaligt industrijordbruk. Det slog FN fast i rapporten ”Agroekologi och rätten till mat” tidigare i år. Latinamerikagruppernas enkät med riksdagspartierna visar att Sverige är villigt att gå samma väg och satsa på världens småbrukare.

En oerhörd mänsklig katastrof pågår just nu på Afrikas horn. Miljontals människor drabbas av svält på grund av torka och konflikter. Redan innan svältkatastrofen gick nästan en miljard barn, kvinnor och män och lade sig hungriga varje kväll runt om i världen. Trots att vi exploaterar världens naturresurser i en rasande fart har vi inte lyckats minska antalet hungrande. Matpriserna har under de senaste åren pressats upp och tvingat människor in i svält och konflikter. Över 70 procent av de som hungrar bor på landsbygden och var sjätte sekund dör ett barn på grund av undernäring.

FN:s specielle rapportör om rätten till mat, Oliver de Schutter, menar att vi med det storskaliga jordbruket slagit in på fel väg.
– Vi kommer inte att lösa hungerproblemen eller stoppa klimatförändringar genom industriellt jordbruk på stora plantager. Lösningen ligger i att stödja småskaliga jordbrukares kunskaper och erfarenheter och öka deras inkomster så de kan bidra till utvecklingen på landsbygden, slog han fast i FN-rapporten.

Partienkät visar på stor enighet
Latinamerikagrupperna har ställt tolv frågor till de svenska riksdagspartierna om internationell jordbrukspolitik. Enkäten som besvarades av samtliga partier utom Sverigedemokraterna under våren visar ett starkt stöd för en satsning på det småskaliga jordbruket. Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar entydigt ja på frågan om de vill se ett ökat utvecklingsbistånd till det småskaliga jordbruket i fattiga länder. Bara Moderaterna svarar nej. Socialdemokratern vill ”stödja ett hållbart jordbruk som kan ta sig an både miljömässiga utmaningar och livsmedelstrygghet”. Och samtliga partier svarar i enkäten att ”frågor som rör biologisk mångfald ska tas upp i handelsförhandlingar mellan EU och andra länder”.

– När människor fortfarande hungrar trots de enorma industrijordbruken måste vi tänka om, säger Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna.

I Latinamerika breder sojaodlingar för djurfoder, sockerrörsplantager för etanol och eukalyptusodlingar för pappersproduktion ut sig över enorma arealer. Jordbruket är högteknologiskt, grödorna är ofta genmodifierade och stora mängder giftiga bekämpningsmedel sprids ut över markerna. Billiga exportgrödor till Europa och Asien prioriteras före alla människors rätt till mat. Runt plantagerna bor människor utan mark för att odla och utan mat för att äta.

– Nu är det upp till bevis för Sveriges regering och politiker, säger Francisco Contreras. För att skapa en hållbar värld utan hunger måste vi – precis som FN slår fast – satsa på det småskaliga och ekologiska jordbruket.  Det handlar om mer biståndsmedel men även handelspolitiken måste ses över.  Sverige bör också se till att EU lyfter frågorna om biologisk mångfald och försiktighetsprincipen för jordbruksgifter i handelsförhandlingarna som nu pågår mellan EU och Sydamerika.

Enkät med riksdagspartierna, jordbrukskompass och debattartikel:
1. Riksdagspartiernas enkätsvar på 12 internationella jordbruksfrågor: http://latinamerikagrupperna.se/global-jordbruksenkat-med-riksdagspartierna
2. Den Internationella jordbrukskompassen, där besökaren kan jämföra sina åsikter med riksdagspartiernas
3. Debattartikel publicerad i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1517856/Ekologiskt-loser-svalten.html

 

Ämnen

 • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

 • jordbrukspolitik
 • jordbruksgifter
 • gmo
 • monokulturer
 • kemikalier
 • försiktighetsprincipen
 • kött
 • biologisk mångfald
 • ekologi
 • miljöhänsyn
 • hunger
 • svält
 • proteingrödor
 • parakvat
 • handel
 • enkät
 • riksdagspartier

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Francisco Contreras, ordförande
Francisco.Contreras@latinamerikagrupperna.se
mobil: 070-7953842

Pontus Björkman, pressansvarig
pontus.bjorkman@latinamerikagrupperna.se
mobil: 073-7711850

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kontakter

Annelie Andersson

Presskontakt Ordförande för Latinamerikagrupperna Ordförande för Latinamerikagrupperna 073-9031017

Karin Ericsson

Presskontakt Programstrateg Ansvarig för opinion och påverkan 0722-51 47 32