Pressmeddelande -

Seminarium och expertbesök: Är hållbara markinvesteringar möjliga?

Seminarium och möjlighet till intervju med internationell expert

Seminarium: torsdag 26 november kl. 9-11. Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan, Stockholm

Intervjutillfälle: kl. 11-17 torsdag 26 november

Arrangörer: ABF Stockholm, Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Forum Syd och Latinamerikagrupperna

I dagarna släpptes rapporten Foreign Pension Funds and Land Grabbing in Brazil som kopplar Andra AP-fonden och andra pensionsfonder till landgrabbing i Brasilien. Rapporten har uppmärksammats av bland annat NY Times, Reuters, SvD och TT. Andra AP-fonden har svarat att de följer strikta principer för ansvarsfulla markinvesteringar.

Dessa investeringar sker i en global kontext där många finansaktörer börjat investera i jordbruksmark i t.ex. Afrika, Asien och Latinamerika. I spåren av detta har vi sett tvångsförflyttningar, miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. Som ett svar har både privata aktörer och internationella organisationer utvecklat riktlinjer och principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruksmark. Vad är effekterna av alla principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruksmark? Hur agerar svenska privata och offentliga aktörer i dessa frågor? Är hållbara markinvesteringar möjliga?

Renée Vellvé från den internationella organisationen GRAIN deltar på seminariet och finns tillgänglig för intervjuer. GRAIN stödjer småbrukare och sociala rörelser i Afrika, Asien och Latinamerika främst genom forskning som rör jordbruk, matsuveränitet och biologisk mångfald. GRAIN tilldelades Right Livelihood-priset 2011. Renée är en av grundarna och en expert inom dessa områden.

Cecilia Nordin van Gansberghe, tidigare FAO-ambassadör och Helena Sivard Askvik, sekreterare i FAO-kommittén och senior handläggare, båda från Näringsdepartementet.

Kenneth Hermele, lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet och policyrådgivare, Forum Syd. Kenneth fokuserar på expansionen av markinvesteringar i Afrika och hur storskalighet är ett genomgående fenomen i jordbruksstrategier och investeringar.

Seminariet är gratis och hålls på engelska. Vegetarisk smörgås och kaffe/te från kl. 08.30.

Seminarieanmälan: sara.krenell@latinamerikagrupperna.se
Kontakt för intervjuer med Renée Vellvé: rebecka.jalvemyr@fian.se / tel: 070-634 93 47

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Annelie Andersson, ordförande
annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se
mobil: 073-903 10 17

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Presskontakt

Annelie Andersson

Presskontakt Ordförande för Latinamerikagrupperna Ordförande för Latinamerikagrupperna 073-9031017

Karin Ericsson

Presskontakt Programstrateg Ansvarig för opinion och påverkan 0722-51 47 32