Pressmeddelande -

Layerlab: Bakgrundsinformation till pressmeddelande från 24/1

Den 24 januari 2011 offentliggjorde Layerlab AB (publ) ett pressmeddelande med rubriken "Amerikanska kunder nöjda med Layerlabs produkter". Med anledning av att aktieägare och investerare har efterfrågat mer bakgrundsinformation avseende detta så offentliggörs denna information härmed.

Layerlab bearbetar den amerikanska marknaden förutom med sina samarbetspartners även nu via sin egen dedicerade person i USA. Han är en mycket erfaren och kompetent säljare inom området biosensorer. Layerlabs produkt memLAYER har nu av honom aktivt sålts på den amerikanska marknaden under cirka ett halvår och under den tiden har ett tiotal av de största läkemedels- och bioteknikbolagen rekryterats som kunder. Av sekretess- och konkurrensskäl kan dessa inte namnges.

Generellt sett fungerar det så att varje ny kund köper ett första memLAYER-kit för utprovning. Vid lyckad utprovning kan kunden välja att införa Layerlabs memLAYER-kit som del i de standardtester de utför i sin forskning. Säljprocessen tar i den här branschen tid och det är positivt att bolaget redan har erhållit ytterligare orders från några av de stora läkemedels- och bioteknikbolagen i USA. Layerlab börjar nu se effekterna av den kundbearbetning som inleddes under 2010 och det har börjat komma in nya kunder i en förhållandevis god takt.

Än så länge har försäljningen endast genererat begränsade intäkter för Layerlab, men den initiala försäljningen hos varje kund är ett viktigt steg för att komma vidare i relationerna med kunderna. Det är viktigt för Layerlab att få presumtivt stora kunder att testa och godkänna bolagets produkt samt godkänna Layerlab som leverantör. Det är de stora läkemedelsbolagen som förväntas kunna stå för de största volyminköpen av Layerlabs memLAYER-kit i framtiden. Därför är bolagets framsteg på den amerikanska marknaden, som är Layerlabs högst prioriterade och största marknad, att betrakta som mycket positiva. Dock är det först när memLAYER-kiten och den mätmetod som de används i blir standard hos kunderna, som försäljningsvolymerna och därmed intäkterna förväntas öka väsentligt. I dagsläget går det inte att uttala sig om exakt när i tiden detta kan aktualiseras.

Utöver bolagets prioriterade marknadsbearbetning och försäljning i USA bearbetar Layerlab även andra marknader via samarbetspartners och distributör. Försäljning har skett till några kunder i Europa via dessa kanaler. Layerlab har för avsikt att stegvis utöka marknadsaktiviteterna i olika regioner. Noterbart är att de stora läkemedelsbolag i USA som har köpt Layerlabs memLAYER-kit, varav ett antal kunder dessutom har gjort ytterligare beställningar, alla har globala organisationer. Om produkten, som standard, börjar användas i USA kan den sedan även komma att användas i kundernas verksamheter i andra regioner.

"När vi i mars 2010 gjorde vårt memorandum avseende nyemission och listning på AktieTorget kommunicerade vi målsättningen att under den kommande tvåårsperioden etablera en global närvaro av vår memLAYER-produkt. Arbetet som vi hittills har gjort ligger helt i linje med detta. Vi är, som jag tidigare har förmedlat, stolta och glada över de amerikanska kundernas förtroende och ser fram emot att öka vår kundbas, främst med fokus på USA."

Torbjörn Pettersson, VD Layerlab AB (publ)

För mer information kontakta:
Torbjörn Pettersson
VD, Layerlab AB (publ)
Telefon: 0706-40 48 96
E-post: torbjorn.pettersson@layerlab.se

Ämnen

  • Forskning

Regioner

  • Göteborg

Layerlab is a biotech-tools company primarily active in the field of biosensors, membrane analysis and special surface technologies. The company has today three major technologies and fields of core competences; Analysis kits for membrane associated processes, Biosensor instruments for beyond mass analysis and Specialized nano surfaces.

Kontakter

Torbjörn Pettersson

Presskontakt CEO 031-7802000