Pressmeddelande -

Ny form av externt dataskyddsombud ska underlätta för företag och andra organisationer

PrivacyWorks erbjuder en paketerad tjänst för företag som vill anlita ett externt dataskyddsombud, DPO for hire. Det är en flexibel lösning som passar mindre och mellanstora organisationer, vilka är skyldiga att utse dataskyddsombud enligt de nya reglerna i GDPR som började gälla den 25 maj i år. Inom ramen för tjänsten kan PrivacyWorks stötta företag och andra organisationer genom att agera som dataskyddsombud på konsultbasis och stödja de personuppgiftsansvariga i deras arbete med dataskydd och GDPR.

Tjänsten som externt dataskyddsombud, DPO for hire, levereras tillsammans med ledande leverantörer av tjänster och lösningar inom IT-säkerhet, compliance, drift, IT-infrastruktur, digitalisering och förändringsarbete. Genom nyligen formaliserade samarbeten tillhandahålls DPO for hire i nära samverkan med bland andra Mindbanque, GDM Konsult, Addlevel och BMN Konsulting.

”Vi är stolta över att i en samlad leverans nu kunna erbjuda ännu djupare och bredare kompetens till de kunder som har ett behov av ett externt dataskyddsombud”, säger Tomas Jalling, CEO för PrivacyWorks. ”I termer av know-how kring praktisk och effektiv hantering av GDPR och dataskyddsombudsrollen är det inte mindre än ett dream team som vi har satt ihop. Med juridisk kvalitetssäkring av PrivacyWorks dataskyddsjurister och systemstöd säkerställer vi också en leverans som lever upp till de formella kraven på dataskyddsombudet.”

DPO for hire tillhandahålls i abonnemangsform till fast pris, med möjlighet att vid behov avropa ytterligare resurser. Läs mer på http://privacyworksnordic.com/tjanster/dataskyddsombud/

PrivacyWorks är en del av Legal Works Nordic AB, Sveriges största alternativa leverantör av affärsjuridiska tjänster. LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer och erbjuder löpande råd, interimslösningar, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell. LegalWorks hjälper juridiska avdelningar att utvecklas och digitaliseras.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

  • dataskyddsombud
  • gdpr
  • dataskyddsförordningen

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi jobbar med löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell. Vi har idag ca 30 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister från olika branscher. Vi har expertis inom många juridiska område, bl a inom dataskydd, offentlig upphandling och compliance, och vi hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras. www.legalworks.se

Kontakta gärna:

Anna Lensmar-Friedman, VD, alf@legalworks.se, +46760002555

Ulf Lindén, grundare, ulf.linden@legalworks.se, +46761111730

Leif Frykman, grundare, leif.frykman@legalworks.se, +46763245338

Presskontakt

Ulf Lindén

Presskontakt VD 076-1111730