Pressmeddelande -

Kontaktlinser ökar dina framgångar hos motsatta könet

Kontaktlinser ökar dina framgångar hos motsatta könet

Forskning som tidigare genomförts av doktor June McNicholas, forskarassistent i psykologi vid University of Warwick, visar att val av glasögon inte ökar framgången med det motsatta könet. June McNicholas tog 38 manliga och kvinnliga studenter i åldern 18-25 till en nattklubb i London med strikta instruktioner att gå och "ragga". Eleverna delades upp i tre grupper: de som hade sin normala form av synhjälpmedel, de som bytte från linser till glasögon och de som bytte från glasögon till kontaktlinser bara för den kvällen.

Eleverna informerades inte om att åtta monitorer satts upp för att bevaka dem under kvällen i syfte att senare försöka bekräfta deras rapporterade erfarenheter.

- "De flesta som bytte till linser rapporterade ett "ökat självförtroende", medan 75 procent av de som bytte till glasögon rapporterade att de kände sig "mindre självsäkra". De av kontaktlinsbärarna som rapporterade känslor av "ökad dragningskraft" och "förbättrat självförtroende" visade sig nå konkreta resultat under natten, d.v.s. ökad framgång hos det motsatta könet", säger McNicholas.

Sammanlagt var det dubbelt så många kontaktlinsbärare som glasögonbärare som rapporterade "framgång" den natten. -"Bland de som bar linser istället för sina vanliga glasögon var det tre gånger mer sannolikt att de fick "kramas", fyra gånger mer sannolikt att de fick "kyssas" och hela sex gånger högre sannolikhet att de fick en "smekning" än när de bar sina glasögon", säger hon.

Kontaktlinsföretaget www.lensy.se tog intryck av tidigare forskning på närsynta studenter. Sofia Leufstedt, på Lensy har låtit kunderna genomföra en marknadsundersökning, där svaret är entydigt positivt för kontaktlinser.

Marc Skårman, VD på Lensy är emellertid försiktig i tolkningen av resultatet och menar att undersökningen inte är tillräcklig för en vetenskaplig publicering, men anser att det visar att val av glasögon eller kontaktlinser kan ha en betydande inverkan på hur attraktiv en person ser ut och uppfattas.


Se bra ut, må bra!

Det finns troligen flera anledningar till att glasögonbärarna som bytte till linser når större framgång, tror forskarna. Tidigare studier har funnit att personer utan glasögon bedöms som mer attraktiva. "Men om du känner dig mer attraktiv så uppträder du också på ett mer utåtriktat sätt", säger McNicholas. Det finns förmodligen andra grundläggande förklaringar, säger hon. "Allt som fördunklar våra ögon stör också viktiga sociala signaler som vi använder vid kommunikation människor emellan. Kvinnor som gör sig redo att gå ut förstärker exempelvis ögonen med smink, vilket är svårare för den som bär glasögon".


"-Den till synes negativa effekten av glasögon vid en nattklubbssituation skulle kunna vändas som positiv i andra sammanhang, t.ex. vid en anställningsintervju", tillägger Marc Skårman.

För frågor kontakta:

Lensy.se, Sofia Leufstedt, tel. +46(0)424 24 24 21

Se även artikeln på www.lensy.se/pressrum (Se även forskning & marknadsundersökningen på www.lensy.se/pressrum)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • glasögon
  • kontaktlinser
  • linser
  • optiker
  • synfel
  • raggning
  • nattklubb