Pressmeddelande -

Mordet på Olof Palme

Följ Leopold Reports avslöjande artikelserie om mordet på Olof Palme!
www.leopoldreport.com 

Nätet drar ihop sig kring Iran/Contra-staben

*Vår artikelserie knyter banden mellan USA och de misstänkta och inblandade i Sverige.
*Informationssvindlare från CIA:s nätverk saboterade Palmeutredningen.
*Spåren leder rakt in i privata och statliga underrättelsetjänster. 
Det finns många teorier om vilka som planlade och genomförde mordet och vem som var gärningsman. Med den här artikelserien vill Leopold Report visa att flera teorier är sannolika medan andra är en följd av planterad desinformation.

Vi har gjort den basanalys som Granskningskommissionen (GK) efterlyste hos Palmeutredningen. För första gången knyts spåren och personerna som undersökts samman och visar en bild där Iran/Contra-staben i Vita huset obönhörligen avslöjas som centrum i ett betydande nätverk.
Den amerikanska kongressen avslöjade omfattande kriminalitet hos Reagan-administrationen i samband med Iran/Contras-skandalen. Ett antal högt uppsatta personer dömdes. Några av dessa benådades av presidenten. Palmesaken kom aldrig upp till ytan under kongressens granskning.

Misstanken att Iran/Contra-operationerna och CIA hade med mordet på fredsmäklaren Olof Palme att göra är inte ny. Men här är det första gången denna misstanke styrks då vi kan koppla samman band efter band från Sverige till personer och institutioner och miljöer i USA som medverkade i operationen både före, under och efter mordet. Detta visar att mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 i Stockholm var en statsdirigerad operation.

Del 6

"Palmehatets" EAP var
 en del av de amerikanska
 operationerna mot Olof Palme

Ledaren Lyndon LaRouche bröt med Vita huset och
pekade ut Bush och Thatcher som anstiftare till mordet


EAP (Europeiska arbetarpartiet) fanns tidigt med som misstänkt organisation bakom mordet på Olof Palme i Stockholm den 28 februari 1986. Men Palmeutredningen gjorde aldrig någon basanalys av EAP:s verksamhet. Leopold Report kan nu grundligt dokumentera att bakom en ”avsiktligt” oseriös fasad var EAP och LaRouche-rörelsen i USA en av världens främsta privata underrättelsetjänster som arbetade för CIA och National Security Council (NSC) i Vita huset.

Granskningskommissionen (GK) kritiserade Palmeutredningen för att icke ha utfört en basanalys för att se om EAP och dess förgreningar medverkat i attentatet i Stockholm. Den har vi nu genomfört och presenterar i denna vår sjätte artikel.

EAP:s och Schillerinstitutets hatkampanjer mot Palme borde många år före mordet ha fått den svenska säkerhetspolisen att klart se sambandet mellan de högerextrema organisationerna i Sverige och den amerikanska underrättelsetjänsten vilket kunde ha förhindrat mordet bl a genom effektivare skyddsåtgärder anpassade till hoten.

När Bill Clinton och demokraterna tog över bröt LaRouche/EAP med Vita huset. Genom samarbetet med CIA hade LaRouche sannolikt stora kunskaper om hur mordet planlagts och genomförts.

I en 86-sidig rapport 1996, som inte gavs ut i Europa, anklagade LaRouche/EAP i sin tidskrift EIR  president George Bush och premiärminister Margaret Thatcher som anstiftare till mordet på Olof Palme.

Ämnen

  • Media, kommunikation

www.leopoldreport.com besöks varje månad av läsare från ett femtiotal länder. Sajten skapades 1998 och baserades på material om mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme.