Leox Holding AB: Nyemission av konvertibler övertecknades!

Dokument -

Leox Holding AB: Nyemission av konvertibler övertecknades!

Styrelsen för Leox Holding AB (publ) har inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman den 29 mars 2011 fattat beslut om att med företräde för befintliga aktieägare erbjuda möjlighet att teckna konvertibler i Bolaget till ett belopp om 2 042 723,50 kronor. Syftet med detta erbjudande är att öka koncernens kapitalbas och därmed möjliggöra fortsatt expansion enligt plan.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Kontakter

Mikaela Claesson

Presskontakt 0426005650

Relaterat innehåll