Pressmeddelande -

Lernia framtidssäkrar sina utbildningar

Hög kvalitet, regional anpassning och förmåga att snabbt anpassa sig till efterfrågan. Så kan man sammanfatta de största utmaningarna inom kompetensutvecklingsområdet. Efterfrågan på kompetensutveckling svänger snabbt beroende på konjunktur och samhällsutveckling, vilket gör att gamla lösningar inte fungerar längre. För att fullt ut kunna möta dessa utmaningar ändrar nu Lernia Utbildning sin organisation i hela landet.
Vuxenutbildning har kommit att bli ett verktyg inom allt fler områden för stat och kommun. Det påverkar naturligtvis arbetsfältet för alla som arbetar med kompetensutveckling.

- Man kan säga att vi idag arbetar med personlig utveckling, näringslivsutveckling, regional utveckling samt integration och mångfald, säger Katharina Sjögren-Edström, vd för Lernia Utbildning AB. Verktygen vi använder inom alla dessa områden är utbildning och coachning av vuxna.

En effekt av att arbeta inom så många fält av samhället är att förändringar i form av konjunktursvängningar och samhällsutveckling blir väldigt tydliga, vilket bekräftas av Katharina Sjögren-Edström.

- Efterfrågan på kompetensutveckling svänger snabbare nu, och samtidigt svänger den mer. Men det har skett en stor förändring, nämligen att då svängningarna tidigare främst handlade om hur mycket utbildning som efterfrågades, svänger det idag i fråga om vad utbildningarna ska innehålla och leda till, säger Katharina Sjögren-Edström. Min bedömning är att vi framledes kommer att se en situation där vi har en relativt konstant efterfrågan på kompetensutveckling, men stora och snabba variationer på vad kompetensutvecklingen ska innehålla.

Den förändrade situationen har lett till att leverantörer av kompetensutveckling måste ha ett erbjudande som snabbt kan ställas om när efterfrågan ändras. Av den anledningen strukturerar Lernia Utbildning om sin verksamhet på över 80 orter i landet.

- Vi har valt att kombinera en tydligare regional prägel med en flexibel organisationslösning, säger Katharina Sjögren-Edström. Det innebär att vi hela tiden kan möta våra kunders efterfrågan på ett effektivt sätt.

Lernia Utbildnings nya verksamhetsstruktur kommer att vara operativ från första augusti, och just nu pågår ett stort rekryteringsarbete för den nya organisationen.

För mer information, kontakta:

Katharina Sjögren-Edström, vd Lernia Utbildning AB, tel: 070 344 78 68
Mikael Andersson, presschef Lernia AB, tel 072 254 60 20

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi finns på över 80 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling. Lernia - kompetens gör skillnad!

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kontakter

Johanna Hallander

Presskontakt PR-ansvarig 0722-54 02 91