Pressmeddelande -

Lernia – raketen på bemanningshimlen

Lernia Bemanning har nu gått om Poolia i omsättning och är i dag det 4:e största bemanningsföretaget i Sverige. Marknadsandelen för Lernia Bemanning ligger på cirka 20 procent. - Kundtillströmningen fortsätter att öka, säger Lars Strömberg, VD på Lernia Bemanning. I dag utgörs kunderna främst av små och medelstora företag inom industri-, teknik- och logistikområdet. Lernia Bemannings omsättning ökade förra året med nära 24 procent inom segmentet industri/lager. Den totala omsättningen var cirka 524 miljoner kronor jämfört med drygt 423 miljoner för 2004. Resultatmässigt blev det cirka 28 miljoner kronor jämfört med drygt 17 miljoner föregående år. Under 4:e kvartalet 2005 omsatte Lernia Bemanning nära 150 miljoner kronor jämfört med drygt 118 miljoner under föregående år. Omsättningsökningen blev 26,7 procent. Under 2005 anställde Lernia Bemanning 2 900 industriarbetare. - Lernia Bemanning växer mer än dubbelt så snabbt som branschen i övrigt inom sitt valda verksamhetsområde vilket är mycket positivt, konstaterar Lars Strömberg. Vi går nu in på tjänstemannasidan och erbjuder våra tjänster även när det gäller rekrytering och bemanning av specialister och chefer till industrin. För mer information: Kontakta Lars Strömberg, VD Lernia Bemanning, 070 683 31 31 eller Ingemar Alserud, VD Lernia, 08 710 65 10. Lernia Bemanning AB är Sveriges ledande bemanningsföretag inom industri, teknik och logistik. Lernia Bemanning hyr årligen ut 4 000 personer och omsätter cirka 600 Mkr. Lernia Bemanning är en del av Lernia AB som är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning med tjänster inom bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning. Lernia omsätter cirka 1,8 Mdr och är kvalitets och miljöcertifierat. www.lernia.se

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kontakter

Johanna Hallander

Presskontakt PR-ansvarig 0722-54 02 91