Pressmeddelande -

Lernias delårsrapport Q 1: Starkt Lernia ökar med 54 % inom bemanningsverksamheten

Lernias nettoomsättning ökade med 10 procent under första kvartalet till 477 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på företagsmarknaden ökade kraftigt – inom Bemanning ökade intäkterna med 54 procent och inom Utbildning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. – Jag är väldigt nöjd med resultatet för första kvartalet. Vår bemanningsverksamhet växer som inget annat bemanningsföretag i landet och vi fortsätter att ta marknadsandelar, säger Lernias vd Ingemar Alserud. Fler uppgifter ur rapporten › Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 40 (41) miljoner kronor. › Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 (-7) miljoner kronor. › Bedömningen för 2006 är fortsatt att omsättning och rörelseresultat kommer att vara i nivå med 2005. Offensiva satsningar under 2006 Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter under 2006 och ger positivt resultat. Intäkterna från företagsmarknaden fortsätter att öka både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. Under 2006 genomför Lernia dessutom rekordstora investeringar som ska generera ökad omsättning framförallt på företagsmarknaden och ökad lönsamhet generellt. Läs hela delårsrapporten på www.lernia.se För mer information, vänligen kontakta: Ingemar Alserud, vd, 08-701 65 10 Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, 08-701 65 30

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns på fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade. Besök gärna www.lernia.se.

Kontakter

Johanna Hallander

Presskontakt PR-ansvarig 0722-54 02 91