Pressmeddelande -

Fördubblad produktionsyta för gasfjädrar i Lettland

Lesjöfors ser fortsatt stora möjligheter i Lettland och har nyligen utökat produktionslokalerna för gasfjädrar. Även betydande maskininvesteringar har gjorts för att börja producera dynamiska gasjädrar. 

Lesjöfors Gas Springs har funnits i Lettland sedan 2008. Här produceras 1 500 olika gasfjäderprodukter för den europeiska marknaden. I januari 2014 flyttades produktionen till nya lokaler med fördubblad yta; från 700 till 1 400 kvadratmeter. Härigenom uppnås ett effektivare produktionsflöde och utrymme finns även för lager där distributionen kan hanteras på ett bättre sätt.

Investeringar i ny produktlinje

Betydande investeringar i ny utrustning har också gjorts för att börja producera dynamiska gasfjädrar. Dessa blir allt vanligare i moderna bilar och ersätter de traditionella hydrauliska gasfjädrarna.

Hög leveranssäkerhet

Kundservice är högpriorieterat i det lettiska företaget och arbetsmetoderna har varit mycket framgångsrika. Under 2013 misslyckades inte en enda utsatt leveranstid, utan man uppnådde fantastiska 100 procent leveranser i tid till alla kunder.

-  Det är en utmaning för oss att fortsätta den inslagna vägen med tanke på att vår produktion kommer att öka betydligt med våra nya resurser, men vi ska göra allt vi kan för att prestera på samma höga nivå, säger Girts Ancevskis, chef för Lesjöfors Gas Springs i Lettland. 


Ämnen

  • Verkstadsindustri

Kategorier

  • fjädrar
  • lesjöfors
  • gasfjädrar
  • gas springs

Regioner

  • Västra Götaland

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Kontakter

Erik Kolsrud Aas

Marknadschef för Lesjöfors industridivision, VD Lesjøfors AS Norge marknad, försäljning + 47 22 90 57 01

Kjell-Arne Lindbäck

Verkställande direktör VD +46 70 574 99 94

Relaterat innehåll