Lesjöforsfjädrar i rymdprojekt för KTH

Pressmeddelande -

Lesjöforsfjädrar i rymdprojekt för KTH

Fjädrar från Lesjöfors finns i princip överallt. Nu också i rymden.
I ett studentprojekt för KTH där elektromagnetiska fält i jonosfären ska utforskas, finns kritiska komponenter från Lesjöfors; tryckfjädrar och specialutvecklade vågfjädrar.

En grupp studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan har under 1,5 års tid arbetat med ett experiment för studentraketen REXUS 10. REXUS/BEXUS ger varje år studenter från olika europeiska universitet möjligheten att bli uttagna att skicka upp ett rymdexperiment. Programmet drivs genom ett samarbete mellan tyska DLR, Svenska Rymdstyrelsen (SNSB), europeiska rymdorganisationen ESA och Eurolaunch. Den 24 februari 2011 sker uppskjutningen från Esrange i Kiruna.

Norrsken studeras
En snurrande sond som kallas FFU (Free Flying Unit), ska frigöras från raketen och fälla ut fyra trådbommar med sfäriska mätprober längst ut som mäter elektromagnetiska fält i jonosfären, 90 kilometer upp i rymden. Bland annat ska norrsken studeras. FFU sitter monterad på raketen via RMU (Rocket Mounted Unit), dessa två tillsammans utgör experimentet SQUID.

Fjädrar viktiga delar
I sonden finns kritiska komponenter från Lesjöfors. En vågfjäder används vid utskjutningen av sonden från raketen.  När sonden har gjort sitt arbete och är på väg tillbaka mot Jorden är det två tryckfjädrar som ser till att sondens fallskärm löses ut. Att fallskärmen fungerar är viktigt för att sonden och den information som finns lagrad inte förstörs vid landningen.

Grundliga tester
Fjädrarna är specialtillverkade av Lesjöfors och har testats grundligt för att de ska leva upp till de höga krav som ställs på hållfasthet och fjädrande egenskaper. På projektets blogg kan du läsa om och se några av testerna som utförts: http://squidkth.wordpress.com/2010/11/25/ejection-testing-night/

Sponsrade vågfjädrar och tryckfjädrar
Lesjöfors har sponsrat projektet med fjädrarna.
- Vi är mycket glada över den hjälp vi har fått från Lesjöfors med rådgivning, bra produkter och snabba leveranser, säger David Bergman, en av studenterna i SQUID-projektet som inom kort befinner sig vid avfyrningsrampen i Kiruna.

Lesjöfors springs in student space project

Springs from Lesjöfors are found basically everywhere. Now also in space.
In a student project for the Royal Institute of Technology, KTH, where the electromagnetic fields in the ionosphere are to be explored, critical components from Lesjöfors are used; compression springs and specially designed wave springs.

A group of students at the Royal Institute of Technology, KTH, has over 1.5 years worked on an experiment for the student rocket REXUS 10. REXUS/BEXUS gives every year students from various European universities the chance to get selected to perform a space experiment. The program is a partnership between the German DLR, the Swedish National Space Board (SNSB), the European Space Agency ESA and Eurolaunch. This year, the launch will take place on February 24th from Esrange in Kiruna.

Auroras are to be studied
A spinning probe called FFU (Free Flying Unit), will be released from the rocket and extend four wire booms with spherical probes that measures electromagnetic fields in the ionosphere, 90 kilometres up in space. Among other things, auroras will be studied. FFU is mounted on the rocket through the RMU (Rocket Mounted Unit), these two together constitute the SQUID experiment.

Springs important components
The probe contains critical components from Lesjöfors. A wave spring is used in the ejection of the probe from the rocket. When the probe has done its work and is on its way back to Earth, there are two compression springs to ensure that the probe's parachute is triggered. An intact parachute is important so that the probe and the information stored are not destroyed on landing.

Extensive testing
The springs are custom made by Lesjöfors and have been tested thoroughly to live up to the high demands of strength and spring properties. On the project's blog you can read about and see some of the tests performed: http://squidkth.wordpress.com/2010/11/25/ejection-testing-night/

Sponsored wave springs and compression springs
Lesjöfors has sponsored the project with the springs.
“We are very pleased with the assistance we have received from Lesjöfors with advice, good products and fast deliveries" says David Bergman, one of the students in the SQUID team that soon will be ready at the launching ramp in Kiruna.

Ämnen

  • Verkstadsindustri

Taggar

  • springs
  • lesjöfors
  • compression springs
  • wave springs
  • vågfjädrar
  • tryckfjädrar
  • fjädrar

Regioner

  • Västra Götaland

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Presskontakt

Erik Kolsrud Aas

Erik Kolsrud Aas

Marknadschef för Lesjöfors industridivision, VD Lesjøfors AS Norge marknad, försäljning + 47 22 90 57 01

Relaterat material

Relaterade nyheter