Gå direkt till innehåll
Varför Melinda och Bill borde skrivit äktenskapsförord

Pressmeddelande -

Varför Melinda och Bill borde skrivit äktenskapsförord

När makarna Gates efter 27 år äktenskap nu skiljer sig ska världens fjärde största förmögenhet delas upp i en komplicerad bodelning. 

Enligt Forbes är Bill Gates god för 130,5 miljarder dollar. Det handlar om Microsoftaktier, stora jordbruksegendomar, hotell, fastigheter, flera gemensamma bostäder och energibolag. Tillsammans driver också makarna Gates världens största välgörenhetsstiftelse.

-En bodelning av den här storleken påverkar otroligt många människor, branscher och hela näringar, menar Linda Ljunggren Syding, jurist på Lexly. Vem kommer att leda arbetet i stiftelsen? Kommer ägandet i Microsoft förändras och påverka aktiesparare och anställda i bolaget? Kommer jordegendomar eller hotell att säljas till utomstående i samband med bodelningen? När mycket står på spel är risken för konflikter och osämja större menar Linda. Även tredjemansintressen får större betydelse och det är säkert många som kommer att vilja påverka och tycka till om bodelningen.

Av skilsmässoansökan framgår att paret inte har något äktenskapsförord men att de vill att domstolen ska fastställa ett separationsavtal som påstås reglera hur egendomarna ska fördelas mellan makarna. Separationsavtalet ska enligt uppgift från People Magazine reglera makarnas olika rättigheter och skyldigheter men det framgår inte hur tillgångarna ska fördelas.

Separationsavtal är inte giltiga enligt svensk rätt och blir aldrig juridiskt bindande. Makar kan upprätta ett föravtal om bodelning inför en ansökan om skilsmässa men det är inget avtal som slutligt reglerar hur egendomen ska fördelas eller ersätter bodelningsavtalet. I Sverige är det endast genom äktenskapsförord som makar kan påverka hur egendom ska fördelas vid skilsmässa eller dödsfall.

-Det är såklart känsligt och inte särskilt romantiskt när man med sin man eller fru ska lyfta frågan om vad man vill skydda i skilsmässa eller vid dödsfall. Samtidigt tar man stora ekonomiska och sociala risker om man inte skyddar egendom av emotionellt eller ekonomiskt värde, säger Linda. Att prata igenom ekonomi och skydda egendom är ett sätt att skapa tydlighet, trygghet och stabilitet i familjen och släkten. Sommarstället som har ägts av flera generationer i släkten, familjeföretaget i vilket ägandet inte kan hanteras hur som helst, sparande som syftar till att kompensera föräldraledig förälder för utebliven pension är bara några exempel på betydelsen av äktenskapsförordet. När skilsmässorna ökar och så många som hälften av alla äktenskap spricker tycker jag det är viktigt att genom äktenskapsförord minska dramat och konflikterna. Också för barnens skull som annars riskerar att bli slagträn i konflikterna om bodelning och ekonomi avslutar Linda.

5 tips för äktenskapsförordet

  1. Ta upp frågan om du har något du vill skydda från bodelning medan ni fortfarande är förälskade och gillar varandra. Det blir inte enklare att prata om det när äktenskapet knakar i fogarna.
  2. Var tydlig med vad du vill och lyssna in vad som är viktigt för din partner. Äktenskapsförordet bör inte användas för att skapa orättvisa fördelningar. Mer för att på förhand rättvis fördela vad som för var och en är viktigt att skydda. Om den ena skyddar sitt företag kanske den andra skyddar ett sparande till motsvarande värde.
  3. Var tydliga i äktenskapsförordet och ta gärna hjälp av en jurist för att säkerställa att det blir juridiskt korrekt och överensstämmande med er avsikt.
  4. Registrera av båda undertecknat äktenskapsförord hos Skatteverket. Det är ogiltigt om det inte är registrerat.
  5. Om ni ångrar er kan ni alltid skriva och registrera ett nytt äktenskapsförord som då ersätter det gamla.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Lexly (tidigare avtal24) grundades 2004 och är Nordens ledande aktör inom digital juridik. Med visionen att göra juridiken tillgänglig för alla skapade Lexly, som första bolag i Europa, en skalbar plattform för juridiska tjänster.

Presskontakt

Linda Ljunggren Syding

Linda Ljunggren Syding

Presskontakt Law made easy Advocate +46 760 02 42 04

Law made easy

Lexly grundades 2004 och är Nordens ledande aktör inom digital juridik. Med visionen att göra juridiken tillgänglig för alla skapade Lexly, som första bolag i Europa, en skalbar plattform för juridiska tjänster.

Lexly samarbetar med och integrerar sina tjänster hos banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer. Med huvudkontor i Stockholm finns Lexly även i Helsingfors, Finland och São Paulo, Brasilien.