Nyhet -

Ansvar och marknader - att organisera marknader

Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta ansvarstagande i praktiken och vad får det för implikationer? I den här boken analyseras den svenska spelmarknadens ansvarsorganisering sedan 1980-talet. 

Med utgångspunkt i en omfattande kvalitativ fältstudie får vi följa processer för ansvariggörande som är svåra för en utomstående att få inblick i men som visar sig få avgörande betydelse för ansvarsarbetets utformning. Bland annat diskuteras de ansvarsluckor som riskerar att uppstå mellan individer som förväntas ”spela lagom!” och organisationer som sjunger egenansvarets och förebyggandets lov.

Böcker i serien Att organisera marknader är lämpliga för universitetsutbildningar inom ekonomi, statsvetenskap, sociologi och antropologi. De ger ett mångfacetterat underlag för problematisering av marknadsrelaterade företeelser och samband. De riktar sig också till chefer i offentlig förvaltning och till andra som är intresserade av hur marknader fungerar.

Sagt om boken
"Ansvar och marknader är en övertygande analys av ändrade styrningsformer och av hur ett problem som formellt ska hanteras av staten leder till ett moras av organisering, kunskapsproduktion, aktörer, problematiseringar och ansvariggöranden – men inte självklart till ökat ansvarstagande." Linda Soneryd, docent och lektor i sociologi, Göteborgs universitet

"Detta är en högaktuell och disciplinöverskridande bok för alla som är intresserade av organisation, problemformulering och ansvarsfördelning i en liberal marknadsekonomi. Alexius visar på ett förtjänstfullt sätt hur spelområdet, precis som många andra omtvistade marknader, över tid genomgått en ansvarsförskjutning och där individen på senare tid allt oft are åläggs uppgift en att vara en ansvarstagande konsument. En bok om dagens samhälle och de risker som uppstår när allas ansvar blir ingens ansvar." Jenny Cisneros Örnberg, doktor i statsvetenskap, föreståndare för SoRAD (Centrum för forskning om alkohol och droger) vid Stockholms universitet

"Boken beskriver en spännande resa i den svenska spelregleringen – från totalförbud till en globaliserad, i praktiken öppen och oskyddad marknad. Den kommer att vara ett värdefullt underlag i en nödvändig omreglering." Lennart Gustafsson, docent i företagsekonomi, spelutredare och konsult

Om författaren
Susanna Alexius är ekonomie doktor, forskare och lärare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Fakta om boken
Titel: Ansvar och marknader - att organisera marknader
ISBN: 978-91-47-11477-1
Bläddra i ett smakprov
Köp boken här!

Information
Förläggare: Peter Söderholm, peter.soderholm@liber.se08-690 96 89
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • företagsekonomi
  • liber
  • susanne alexius
  • föreläsare
  • spelmarknad
  • ansvarsorganisering
  • managementlitteratur

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324