Nyhet -

Elever i särskild undervisningsgrupp

Hur bemöts barn med extra behov av stöd i skolan? Vilka möjligheter har de att själva påverka sin situation i den särskilda undervisningsgruppen?

Elever i särskild undervisningsgrupp handlar om hur skolan och samhället ser på elever i särskilda undervisningsgrupper men framför allt om hur eleverna ser på sin egen situation. Yvonne Karlsson sätter här barnens perspektiv i fokus och visar hur marginaliserade elever kan synliggöras.

Professor Roger Säljö skriver i förordet att förväntningarna på hur den traditionella lärar- och elevrollen ska se ut gör att barn som inte passar in i mallen ses som problem. Yvonne Karlsson fick detta bekräftat då hon inför sin avhandling gjorde fältarbete på en svensk skola. Organisationen runt eleverna i särskilda undervisningsgrupper väckte hos henne många frågor om hur skolan och samhället ser på elevers olikheter. Hon vill därför med den här boken få fler att diskutera och reflektera över synsätt på elever i särskilda undervisningsgrupper och hur skolan organiserar stöd för dem.

Boken vänder sig till blivande och verksamma grundlärare årskurs 1–9, specialpedagoger och speciallärare.

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Yvonne Karlsson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. År 2008 disputerade hon med avhandlingen Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp.

Kontakt:
Förläggare: Anna Maria Thunman,
annamaria.thunman@liber.se, 08-690 93 23
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/


Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • elever i särskild undervisningsgrupp
  • yvonne karlsson
  • pedagogik
  • specialpedagogik
  • socialt arbete
  • metodik

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324