Nyhet -

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

I de flesta svenska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärarens arbete och samtidigt integrerar eleverna i matematikundervisningen och klassen.


Ett framgångsrikt arbete i det flerspråkiga klassrummet bygger på att synliggöra och tillvarata elevernas språkliga och kulturella erfarenheter. Boken belyser därför hur matematikundervisningen ser ut i olika kulturer samt hur elevernas förkunskaper kan kartläggas och användas i klassrummet.

Mycket av svårigheterna för nyanlända och flerspråkiga elever handlar om läsförståelse och om matematikböckerna: språket, textmängden, ord, symboler och begrepp. Boken ger konkreta exempel på hur modersmålet är en resurs i arbetet med svåra ord och matematiska begrepp. Arbetssätten som presenteras gynnar också elevernas sociala kontakter och inkludering i klassen.

Boken beskriver hur ett språkutvecklande arbetssätt kan organiseras i matematikämnet och hur digitala verktyg kan stödja undervisningen. Dessutom beskrivs hur samverkan med lärare och annan skolpersonal kan ske för att skapa gynnsamma förutsättningar för våra nyanlända och flerspråkiga elever.


Om författarna
Saman Abdoka är lärare i matematik med flera års erfarenhet av att arbeta i mångkulturella klasser, särskilt med nyanlända ungdomar.

Catharina Sundström Larsson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska med flera års erfarenhet av att arbeta i grundskolans alla stadier.

Eva Sundgren är professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola.

Om boken
Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
978-91-47-12613-2
Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson, Eva Sundgren
Upplaga: 1
Omfång: 136 sidor

Provläs boken

Beställ boken

Beställ recensionsexemplar via anna.norgren@liber.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284