Nyhet -

Organisation och ansvar

Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar.

Författarna argumenterar för att ansvar i en alltmer globaliserad värld bör sträckas ut i tid och rum för att möta miljömässiga och sociala problem. Boken avslutas med exempel på hur vi, som anställda och chefer i organisationer, kan övervinna de hinder för ansvarstagande som processerna innebär.

I denna andra upplaga har upplägget reviderats och analysen uppdaterats. Boken riktar sig framförallt till studenter på grundnivå och passar för program och kurser inom samhällsvetenskap (t.ex. företagsekonomi och personalvetenskap) men kan med fördel även användas på utbildningar för exempelvis lärare och journalister.

Om författarna

Professor Tommy Jensen (Stockholms universitet) och Johan Sandström (Luleå tekniska universitet) har under många år forskat såväl som undervisat inom området organisation och ansvar.

Om boken 

Organisation och ansvar
978-91-47-12978-2
Tommy Jensen, Johan Sandström
Upplaga: 2
Omfång: 144 sidor

Provläs boken

Beställ boken

Beställ recensionsexemplar via anna.norgren@liber.se.

Ämnen

  • Litteratur

Presskontakt

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284