Nyhet -

Prov och arbetsuppgifter - en handbok

Prov och arbetsuppgifter – en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat.

Författarna menar att brister i bedömningsinstrument sätter övriga delar i betygssättningsprocessen ur spel och leder till att betygen inte blir rättssäkra och likvärdiga. Felkonstruerade bedömningsinstrument styr dessutom elevernas arbete i fel riktning och de bidrar inte till kunskapsutveckling.

Boken har tre syften. För det första presenterar författarna en terminologi som bidrar till att lärarna i samverkan utvecklar mer jämförbara bedömningar. För det andra exemplifierar författarna olika sätt att utforma bedömningsinstrument som kan ge underlag för rättssäkra och rimligt likvärdiga betyg relaterade till kunskapskrav. För det tredje ger författarna exempel från den internationella bedömningsforskningen som ansluter väl till de svenska kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav.

Prov och arbetsuppgifter – en handbok är en kompletterande bok till Betygssättning – en handbok och vänder sig både till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare.

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning.
Se Per Måhl i UR Samtiden - Konsten att sätta betyg, 31/10 2011.

Bo Sundblad är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 1985.

Anders Gustavsson är professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms universitet.

Kontakt:
Förläggare: Anna Maria Thunman,
annamaria.thunman@liber.se, 08-690 93 23
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • prov och arbetsuppgifter - en handbok
  • per måhl
  • bo sundblad
  • anders gustavsson
  • pedagogik
  • pedagogik och metodik
  • didaktik
  • skola
  • lärarutbildning

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324