Pressmeddelande -

Alla kan lyckas med sina SFI-kurser - med rätt stöd - det är våra ”kalla fakta”

I Kalla Faktas granskningsprogram ”SFI-bluffen” som sändes 5 februari i TV4, har en reporter tagit rollen som SFI-lärare för en större privat aktör på skolmarknaden. Reportern har med dold kamera mött en verklighet som är tuff, stentuff, för såväl de studerande som för alla de lärare och aktörer som vill hjälpa nyanlända att ta sig in i det svenska samhället på ett bra sätt - nämligen genom språket!

Men det finns en lösning, en lösning som är effektiv, flexibel och enkel. Ungefär som att ha en extralärare i din dator, eller mobil, som du kan använda när det passar dig. Med det digitala läromedlet Unis, förvärvat av Liber 2017, får elever, lärare och aktörer tillgång till en enorm resursbank, för alla nivåer av inlärning, som med pedagogiken i fokus tar tillvara på teknikens möjligheter.

Eleven kan arbeta intensivt med sin språkinlärning – när det passar dem, på skoltid, före skolan, efter skolan, träning, nattning av barn – ja, precis när som helst. Eftersom Unis är självrättande tar sig eleven vidare på egen hand, och kan utvecklas i takt med sina förutsättningar och förmågor – och här finns det utrymme för en kraftfull och snabb progression för de som snabbt vill skaffa sig ett funktionellt andraspråk.

Unis ger alla möjligheter att lyckas med sina studier eftersom det är enkelt att använda, går att individanpassa, effektiviserar undervisningen och frigör tid till läraren att fokusera på de som behöver mer stöd. Stora elevgrupper, kopieringselände och lärare som inte räcker till kan alltså övervinnas med en enkel knapptryckning.

Åsa Norberg, VD på Liber, ger nu alla som vill möjligheten att testa denna lösning:

- ”Vi bjuder alla elever, lärare och aktörer på en fyra veckor lång prövoperiod med Unis, för vi önskar att så många nyanlända som möjligt ska få de allra bästa förutsättningarna för att lära sig svenska, så att de kan skapa sig en bra framtid i ett land där vi historiskt sett bara har utvecklats i positiv och berikande riktning av våra öppna gränser - ett Sverige där alla kan lyckas.”

Surfa in på unis.nu och beställ en gratis prövoperiod!

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • liber

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324