Gå direkt till innehåll
Använd din kompetens rätt – Ta din roll på jobbet!

Pressmeddelande -

Använd din kompetens rätt – Ta din roll på jobbet!

Ta din roll på jobbet! är en handbok som hjälper dig att använda den kompetens och de sidor av din personlighet som behövs på just din arbetsplats. 

Hur kommer jag till min rätt på jobbet? Hur ska jag få grepp om vad som förväntas av mig? Hur får vi bättre flyt i samarbetet? Ta din roll på jobbet! ger svar på dessa och många andra frågor. Roller handlar om både positioner, arbetsuppgifter och förhållningssätt – och de behövs för att ge oss struktur i arbetet. När du använder just den kompetens och de sidor av din personlighet som behövs på arbetsplatsen, när du tar din roll – då blir konflikter och förändringsprocesser enklare att hantera. Då växer utrymmet för kreativt samarbete, konstruktiv kommunikation och smidiga lösningar.

Författarna menar, utifrån sin långa erfarenhet som psykologer och organisationskonsulter, att vi ofta agerar utifrån ett alltför självcentrerat perspektiv på jobbet. Vi gör val och prioriteringar utifrån personliga preferenser istället för att utgå från verksamhetens syfte och mål, och tenderar att ta olika skeenden och förändringar på arbetsplatsen alltför personligt. Något som leder både till negativa konsekvenser för organisationen och onödigt lidande för oss själva. För att få arbetet att fungera smidigt behöver vi göra en förflyttning från det personstyrda perspektivet till ett mer funktionsorienterat förhållningssätt där vårt uppdrag och vår roll i verksamheten kommer i fokus. Då minskar stress och konflikter påtagligt samtidigt som effektiviteten och arbetstillfredsställelsen ökar.

Med hjälp av lättbegripliga modeller, vardagsnära resonemang samt konkreta råd och övningar guidar boken dig på vägen mot att kunna göra en sådan förflyttning och använda ditt engagemang i arbetet på ett mer funktionellt sätt. Ta din roll på jobbet! kan användas för egen reflektion eller som vägledning för chefer i arbetet med att utveckla sin arbetsgrupp. Den passar också bra som kurslitteratur i olika former av medarbetarutbildningar och utvecklingsprogram.


"Den mycket komplexa problemställningen om gruppdynamikens olika faser avhandlas i ett kapitel på ett närmast bedrägligt enkelt sätt. Men här framträder styrkan i boken, som är befriande ordknapp och rak." /.../ "En välskriven och sympatisk bok för såväl enskilda studier som gruppsamtal." BTJ häfte 12107031, lektör Christer Blomgren

Läs ett digitalt smakprov av boken!


Kontakt
Förläggare: Sten Lindquist, sten.lindquist@liber.se, 040-25 86 94
För recensionsexemplar kontakta Fredrik Frank, fredrik.frank@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

 

Ämnen

Taggar


Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Presskontakt

Jonna Cornell

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284
Gunilla Martinsson

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324

Relaterat material