Pressmeddelande -

Dags att förnya innovationsprocesserna

Affärslandskapet kommer inte att se likadant ut i morgon som det gör i dag. Förändringarna är blixtsnabba och det ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer. Nu ges boken Öppen innovation ut av Liber, högaktuell i en tid då begreppet börjat få fäste inom såväl näringsliv som akademi.

– Det som har eskalerat diskussionen kring öppenhetens potential i dagens samhälle jämfört med, säg 50-talet, är enligt min mening de möjligheter och utmaningar som nya teknologier medför och vilken påverkan dessa har på värderingar och beteenden i företagsvärlden och i världen i stort, säger Björn Remneland, författare till boken.

Öppen innovation ger en introduktion till öppen innovation och relaterar det till liknande begrepp, såsom öppen källkod, crowdsourcing, användardriven innovation och Web 2.0. Författaren lyfter fram en rad fallstudier från olika branscher för att visa hur öppenhet kan stärka den interna effektiviteten och förbättra innovationernas kvalitet. Genom externa aktörers involvering och engagemang har innovationsprocessen potential att nå nya värdeskapande höjder.

– Jag ingår i olika forskningsprojekt kring just ’öppen innovation’. Samtidigt är begreppet fortfarande inte särskilt tydligt definierat och många olika tankespår kan läggas in i dess betydelse. Boken skrev jag för att strukturera mina egna reflektioner kring vad öppen innovation är och varför organisationer börjar anamma dess utgångspunkter, säger Björn Remneland.

Om författaren: Björn Remneland är forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han disputerade år 2007 med avhandlingen Entreprenörskapets vidunderliga resa och driver nu två större forskningsprojekt inom öppen innovation.

Kontakt: bjorn.remneland@handels.gu.se, 0708 38 48 67


Fakta om boken:
Titel: Öppen innovation
ISBN: 978-91-47-09462-2
Rek. internetpris: 199 kronor

Information:

Förläggare: Ola Håkansson, ola.hakansson@liber.se, 040-25 86 12.
För recensionsexemplar eller högupplöst bild kontakta Nina Kerfstedt, nina.kerfstedt@liber.se, 08-690 92 34.

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • web 2.0
 • användardriven innovation
 • crowdsourcing
 • öppen källkod
 • björn remneland
 • öppen innovation
 • innovationsprocesser
 • liber ab
 • liber
 • ledarskap
 • kurslitteratur
 • gränslöst lärande
 • facklitteratur
 • bokrelease
 • bok

Liber AB, etablerat 1973, är Nordens största läromedelsförlag med utgivning som riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, teknik och offentlig förvaltning samt mot allmänmarknaden kartor. Ägare sedan 2007 är Bridgepoint Capital Ltd. www.liber.se

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324