Pressmeddelande -

Försämrad psykisk hälsa bland unga: ”Adekvat hjälp ges inte - kunskap och resurser saknas”

Nu lanserar Liber boken Självskadande och suicidalt beteende hos ungdomar. Författaren Lars Fjellman redogör ingående för den viktiga frågan om hur impulsivt självskadande beteende skiljer sig från självmordförsök. Han beskriver en rad funktioner och drivkrafter för impulsivt självskadande beteende som är centrala för förståelsen av fenomenet och för att kunna hjälpa den unga personen.

– Boken är angelägen utifrån det faktum att ungdomar under flera år fått en försämrad psykisk hälsa och att flera indikationer visar att självskadande beteende ökat hos gruppen. Samtidigt ges inte adekvat hjälp inom t.ex. sjukvården som antingen saknar kunskap eller resurser. Många som söker för beteendet hänvisas till socialtjänst eller skola. En gemensam kunskapsbas hos alla som möter dessa ungdomar, i sin yrkesroll eller som förälder eller anhörig, är därför nödvändig, säger Lars Fjellman.

Lars Fjellman presenterar socialpsykologiska teorier och förklarar olika begrepp och mönster som är typiska för ungdomars tänkande vid ångest och depression. Dessa ligger sedan till grund för en behandlingsmodell som beskrivs i slutet av boken. Han lyfter även fram psykiatrisk problematik och hur denna kan vara kopplad till självskadande beteende. Ett särskilt kapitel ägnas åt skolan - vad skolpersonal bör vara särskilt uppmärksam på och hur kan de hantera problemet.

Boken innehåller flera fallstudier som bygger på Lars Fjellmans egna erfarenheter av ungdomar med självskadande beteende. I boken finns också ett självskattningsformulär för mindfullness.

Om författaren:

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med kbtinriktning. Han har mångårig erfarenhet från arbete inom barnpsykiatrin, som föreläsare och med privatpraktik. Kontakt: 0707-29 15 85, lars_fjellman@hotmail.com

Fakta om boken:

Titel: Självskadande och suicidalt beteende hos ungdomar
ISBN: 978-91-47-09411-0
Rek. Internetpris: 231 kronor exklusive moms

Information:

Förläggare: Emma Stockhaus, emma.stockhaus@liber.se, 08 690 92 38.
För recensionsexemplar kontakta Hanna Hellzén Cramér, hanna.hellzencramer@liber.se, 08-690 93 77. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • självskadande
  • suicidal
  • liber
  • lars fjellman
  • ångest
  • depression
  • skolpersonal
  • ungdomar

Liber AB, etablerat 1973, är Nordens största läromedelsförlag med utgivning som riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, teknik och offentlig förvaltning samt mot allmänmarknaden kartor. Besök www.liber.se

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324