Pressmeddelande -

Peter Söderholm förlagschef på Libers nya högskoleförlag

Peter Söderholm är ny förlagschef på Libers nya högskoleförlag och sätter den undervisande läraren och individens lärande i fokus - allt för att ge fler chansen att lyckas med högre studier.

Vid årsskiftet tillträdde Peter Söderholm som ny förlagschef och han är i full gång med förändringsarbetet och Libers positionering inom svensk högre utbildning.

- Eftersom marknaden ändras behöver vi också förändras, säger Peter.

Att anta den digitala utmaningen är något som hela förlagsindustrin står inför. Det finns mycket som är gratis på nätet och möjligheterna till spridning av upphovsrättsligt skyddat material på internet är stora.

Peter fortsätter: -Vi har lyckats bra med våra digitala resurser till den tryckta boken, men så länge efterfrågan är så pass låg som den är måste vi vara försiktiga.

Många studenter misslyckas idag med sina högskolestudier och Liber har en stark tradition av att utveckla läromedel för hela studietiden, från förskoleklass till gymnasium, vilket gör Liber unikt som förlag. 

- Internationaliseringen innebär att allt fler kurser och program vill ha litteratur på engelska - även där det finns bra svenska alternativ och vi tror att grundutbildning på svenska ger en bättre bas att stå på när väl steget ut i den engelskspråkiga världen ska tas. Vi vill bidra till att öka chansen för studenterna på det sätt vi kan och det är att tillsammans med författare, som ofta är lärare och forskare, utveckla kursböcker som bygger på forskning, är väl pedagogiskt genomarbetade och har en begriplighet i språk och illustrationer, avslutar Peter.

En utförligare intervju med Peter Söderholm hittar du här

För mer information kontakta:

Peter Söderholm Förlagschef Högskola

tel +46 690 90 00,

E-post: peter.soderholm@liber.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • peter söderholm
  • universitet och högskolor
  • förlagschef
  • studier
  • lärande
  • liber

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324