Pressmeddelande -

Sveriges första formativa läromedel för svenska och SVA

Under våren 2017 kommer det första läromedlet i Sverige som är skrivet för att passa ett formativt arbetssätt inom svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Serien skrivs av de båda förstelärarna Carin Eklund och Inna Rösåsen på Tibble gymnasium. Syftet är att ge eleverna en större chans att nå målen och samtidigt uppnå mindre stress – för både elever och lärare.

Författarna har skrivit serien utifrån sin egen erfarenhet av formativt arbete i svenska och SVA, en arbetsmetod som de menar är tidsbesparande och genererar bättre betyg.

– Våra läromedel bygger på ett arbetssätt som innebär att eleverna övar mer, har färre kunskapsmätningar och ändå lyckas bättre. Andelen F minskar och de elever som vill nå högre utvecklas mer, säger Carin Eklund och Inna Rösåsen.

En skillnad från andra läromedel är att materialet koncentrerar sig på att tydligt visa mål och kunskapskrav som sedan konkretiseras med hjälp av mönstertexter. Bedömningen av resultatet är en del av arbetsprocessen med eleverna.

– Kärnan i det formativa arbetet är att bedömningen är den viktigaste delen av undervisningen, och därför ska den i så hög grad som möjligt göras tillsammans med elever. Rätta tillsammans – lär tillsammans, säger författarna.

De första delarna i serien blir Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 och ges ut av Liber AB.

Författarna finns tillgängliga för intervju under Bokmässan i Göteborg 22–23/9.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kontakter

Jonna Cornell

Presskontakt Marknadschef GY HE Mgmt SFI Yrk Högskole- och affärslitteratur 08-6909284

Gunilla Martinsson

Presskontakt Marknadsansvarig Grundskolans årskurs F-6 08-6909324