Skip to main content

Taggar

Lotta Edholm

Jan Jönsson

Handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
Tal konferens 190916

Tal konferens 190916

Dokument   •   2019-09-16 09:03 CEST

Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet

Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet.

Stockholms stads nya strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet

Strategin är den första i sitta slag och syftet är att stadens verksamheter ska ta ett samlat grepp kring arbetet med barn och unga som finns i riskzonen för kriminalitet. Särskild vikt läggs vid att olika aktörer inte bara delar information med varandra utan också agerar tillsammans, så kallad samhandling.

Faktablad STAD om klubbesökares drogvanor

Faktablad STAD om klubbesökares drogvanor

Dokument   •   2019-07-02 11:05 CEST

Riktlinjer för trygghet och studiero

Riktlinjer för trygghet och studiero

Dokument   •   2019-06-13 10:38 CEST

Förväntansdokument

Förväntansdokument

Dokument   •   2019-06-13 10:38 CEST

Brev till socialtjänsten

Brev till socialtjänsten

Dokument   •   2019-05-20 06:00 CEST

Brev till elever

Brev till elever

Dokument   •   2019-05-20 06:00 CEST

Brev till rektorer

Brev till rektorer

Dokument   •   2019-05-20 06:00 CEST

Möjligheternas stad - Liberalernas valprogram för Stockholms stad
13 förslag för ett tryggare Stockholm

13 förslag för ett tryggare Stockholm

Dokument   •   2018-04-26 10:14 CEST

Den som är otrygg är inte fri. Liberalerna i Stockholms stadshus presenterar 13 förslag för en tryggare stad.

Motion om Demokratimuseum

Motion om Demokratimuseum

Dokument   •   2018-03-19 11:14 CET

Skrivelse från Liberalerna till stadens revisorer om samarbetet med ADIA/Abu Dhabi

Rapport

Dokument   •   2018-02-09 15:23 CET

Tjut

Dokument   •   2018-02-09 15:23 CET

Presentation - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Presentation av Liberalernas budgetförslag för Stockholms stad 2018.

Möjligheternas stad - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Möjligheternas stad, för frihet, trygghet och kunskap. Liberalernas budgetförslag för Stockholm 2018.

Frihet och företagande - Liberalernas företagarprogram för Stockholm

Presenterat den 31 augusti 2017