Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

908 förskollärare svarar om förskolan i Stockholm

Liberalerna i Stockholms stadshus har under våren 2018 skickat ut en enkät till 2700 förskollärare i Stockholms stads kommunala förskolor. 908 förskollärare har svarat på enkäten. Sammantaget visas i förskollärarnas svar att de upplever att flera områden inom Stockholms förskolor utvecklats starkt negativt under de senaste fyra åren – signaler som Liberalerna tar på största allvar.

Tre av fyra (76 procent) av förskollärarna anser att arbetsmiljön blivit något eller klart sämre de senaste fyra åren, och 6 av 10 förskollärare (61 procent) anser att förskolläraryrket blivit mindre attraktivt i Stockholm de senaste åren. Många upplever också att barngruppernas storlek ökat, vilket i kombination med att stadens statistik visar på ökande barngrupper i hälften av stadens fjorton stadsdelar och minskad personaltäthet i nio av fjorton stadsdelar pekar på en allt tyngre arbetsbörda. Lotta Edholm menar att det är tydligt att förskolan behöver stärkas:

-  Socialdemokraterna har inte prioriterat förskolan i Stockholm. Att bilden är så tydlig av en förskola där personalen får slita allt hårdare och där barngrupperna ökar är alarmerande. Vi liberaler vet att en bra förskola är oerhört betydelsefull för barnens lärande och utveckling, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Den mest uttalade kritiken i undersökningen rör konsekvenserna av heltidsreformen för barn till förskollärare där nästan nio av tio (89 procent) av de svarande anser att denna reform påverkat förskolornas förutsättningar negativt. Enbart en av hundra är positiv.

-  Det är dags för ett maktskifte och ett nytt styre som sätter förskolan och skolan först. Alla föräldrar ska kunna lita på att den förskola deras barn möter är bra, med lugna grupper, hög pedagogisk kvalitet och att barn och personal har en bra arbetsmiljö, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Liberalerna i Stockholms stadshus har under våren 2018 skickat ut en enkät till 2700 förskollärare i Stockholms stads kommunala verksamheter. Enkäten var öppen för svar mellan den 22 april och 9 maj 2018. 908 förskollärare har svarat på enkäten.

Läs hela rapporten från enkätundersökningen här.

Under lång tid har Liberalerna arbetat för att uppvärdera förskolans roll för barnen – att gå från en ren institution för barnpassning, till en verksamhet med pedagogiska värden, där barn får möjlighet att utforska världen under trygga förhållanden och i samspel med utbildad personal och med andra barn i trygga grupper. Den kampen vill vi fortsätta, för mer pedagogik i små grupper. Vi går till val på en förskola där barnen trivs och där förskollärarna får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

  • Liberalerna vill satsa på det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet samt på att hålla barngruppernas storlek nere.
  • Alla stadsdelar ska hålla målet om barngruppernas storlek, om 14 respektive 18 barn i små/storbarnsgrupperna.
  • Liberalerna vill rikta mer resurser till förskolorna för att de ska kunna rekrytera fler förskollärare, höja lönerna för förskollärare, och införa karriärtjänster som förste förskollärare.
  • Liberalerna vill gå tillbaka till 30 timmar i förskolan för föräldralediga, det vill säga till det tidigare regelverket. Då får alla barn möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska innehåll, som sker under den tid av dagen då flest barn är närvarande, under förmiddagen och tidig eftermiddag.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843
Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är skolborgarråd i Stockholms stad. Linn Friman och Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm