Gå direkt till innehåll
​Arbetet mot hedersförtryck i förskolan förstärks

Pressmeddelande -

​Arbetet mot hedersförtryck i förskolan förstärks

Stockholms stad arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras. Stadens samtliga förskoleverksamheter ska få utökad kunskap om hur hedersförtryck identifieras hos små barn och vilka förväntningar och krav som finns när barn misstänks fara illa.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största kränkningar av mänskliga rättigheter. Att sätta stopp för detta våld och förtryck är högt prioriterat av den grönblå majoriteten. Förskolorna i staden måste ges rätt förutsättningar att arbeta i enlighet med programmet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Därför ska utbildningsförvaltningen ta fram ett riktat material till verksamheterna. Det kan till exempel innehålla information om vilka tecken hos små barn som personal bör vara uppmärksamma på och information om hur personal ska agera vid misstanke om att barn utsätts för hedersförtryck.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck ska genomsyra alla stadens verksamheter. Idag finns inget samlat informationsmaterial riktat specifikt mot förskolor. Samtidigt vet vi att förskolan har efterfrågat mer kunskap om hur man kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

- Vi vet att förskolor fångar upp signaler, bland annat hos större syskon. Materialet ska tydliggöra vilka tecken och signaler man som förskolepersonal ska vara uppmärksam på, och hur man kan agera vid misstanke om att barn far illa, fortsätter Lotta Edholm (L).

- Materialet ska också stötta förskolans personal i hur man kan arbeta förbyggande för att barn, framför allt flickor, tidigt ska veta vilka rättigheter de har och att ingen får ta det ifrån dem, avslutar Lotta Edholm (L).

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)