Skip to main content

Edholm (FP)/Ljung (FP): Nobel Center-planen otillräcklig

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2015 16:57 CET

Folkpartiet har på dagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden som enda parti yrkat på att ärendet om Nobel Center återremitteras. I sin nuvarande utformning kommer byggnaden att få för dominerande proportioner. Det saknas även illustrationer över hur byggnaden kommer att påverka siktlinjer.

- Folkpartiet välkomnar ett Nobelcenter på tomten bakom Nationalmuseum. Den föreslagna byggnaden är dock mycket dominerande och tar liten hänsyn till omkringliggande byggnader. Ett eventuellt Nobelcenter på Blasieholmen måste ta stor hänsyn till kulturmiljön, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Tullhuset från 1876 måste bevaras. För att det över huvud taget ska vara möjligt att placera Nobel Center på Blasieholmen, krävs omfattande förändringar av förslaget. Ny bebyggelse måste placeras så att Tullhuset kan stå kvar, säger Björn Ljung (FP), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163