Gå direkt till innehåll
Edholm (FP): Stockholms skolor får välja mellan smör och margarin

Pressmeddelande -

Edholm (FP): Stockholms skolor får välja mellan smör och margarin

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Stockholms skolor får välja mellan smör och margarin

Bra skolmat är en förutsättning för att alla elever ska orka göra bra ifrån sig under hela skoldagen. Stockholms stad ska fortsätta satsa på att utveckla måltidernas kvalitet och öka andelen ekologiska livsmedel, så att fler elever äter av maten och uppskattar den.

– Jag har vid flertalet tillfällen kritiserat Livsmedelsverkets rigida krav på näringssammansättning, som bortser från att det stora problemet med skolmaten inte är att den är onyttig, utan att alltför många väljer bort den, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

I den diskussion om skolmat som förts har Livsmedelsverket nu uttryckt att kraven på att förhålla sig till näringsrekommendationerna inte ska tolkas strikt av huvudmännen. Kommuner och skolhuvudmän har sålunda en möjlighet att frångå dem och ändå hålla sig inom vad skollagstiftningen menar avser med näringsriktig kost.

– Utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att tydliggöra för skolorna att de är fria att välja mellan smör och margarin efter vad man ser att eleverna uppskattar, äter av och står sig på. Det innebär att Stockholms stad delvis frångår Livsmedelsverkets råd om bra mat i skolan – där lättmargarin och lättmjölk rekommenderas, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Fakta

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över de riktlinjer för måltider inom Stockholms stads kommunala grundskolor som nämnden antog i april 2012. Översynen ska syfta till att säkerställa att riktlinjerna fungerar som ett stöd för skolorna i att servera bra och näringsriktig mat, samtidigt som det tydliggörs att ett utrymme finns för skolorna att välja mellan livsmedel efter vad man ser att eleverna uppskattar, äter av och står sig på.

Skrivelsen bifogas.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Relaterat material