Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

Edholm (L): Återkalla Nobel center-överklagandet

Låt Stockholms kommunstyrelse avgöra om Stockholms stad ska överklaga Nobel Center till mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) eller ej. Det föreslår Liberalerna i en skrivelse till kommunstyrelsen idag onsdag.

För en tid sedan avslöjades att staden skickat in kompletteringen av överklagandet till MMÖD redan måndagen efter valet. Detta efter en valrörelse som till stora delar präglades av frågan om Nobel Center. Liberalerna menar att en så pass polariserande fråga inte bör avgöras på tjänstemannanivå utan att beslutet bör prövas politiskt. Därför bör överklagandet återkallas och frågan prövas i kommunstyrelsen.

-  Den kommunstyrelse som kommer att tillträda efter valet borde få säga sitt om Nobel Center. Här har staden istället smugit igenom ärendet dagen efter valnatten. Liberalerna kommer att rösta nej till det föreslagna Nobel Center varje gång frågan kommer upp för beslut, och vi vill att frågan om staden ska driva frågan vidare ska avgöras av kommunstyrelsen, så som vanligen sker i dessa ärenden, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Läs skrivelsen nedan.

Skrivelse om återkallelse av överklagan för mål nr P 5338-18 ang. Nobel Center

I en representativ demokrati är det varje politikers ansvar att själv efter eget omdöme och samvete agera på ett sätt som denne tror är bäst för befolkningen. För att förtroendet för systemet ska upprätthållas måste politiker också visa hänsyn till väljarnas vilja i större sakfrågor och agera med respekt inför frågor som är polariserande.

Att dagen efter ett val som till stora delar präglats av frågan om Nobel Center skicka in en kompletterad överklagan, innan en ny majoritet tillåtits bildats eller rösterna hunnit räknas klart, visar på en politisk arrogans som riskerar att undergräva förtroendet för demokratin. Väljarna förtjänar och ska kunna förvänta sig att deras röst också ska kunna påverka hur kommunen agerar, då duger det inte att hoppa över demokratiska processer.

Vårt förslag är att en så pass känslig fråga som den här ska beslutas om i kommunstyrelsen, där varje ledamot själv efter eget ansvar och omdöme kan rösta för huruvida staden bör driva frågan om Nobel Center vidare.

Vi har genom hela processen varit tydliga motståndare till det föreslagna Nobel Centret på Blasieholmen, och kommer i varje kommande omröstning rösta nej till projektet i sin nuvarande form. Detta är en fråga som kommer att påverka Stockholm under all överskådlig framtid.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi kommunstyrelsen besluta:

  • Att kommunstyrelsen återkallar den överklagan som skickats in för mål nr P 5338-18 ang. Nobel Center
  • Att kommunstyrelsen beslutar att frågan om huruvida staden ska överklaga målet avgörs i kommunstyrelsen

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843
Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är skolborgarråd i Stockholms stad. Linn Friman och Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm