Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

Edholm (L): En trygghetsmiljard i Stockholm

För att stärka tryggheten i Stockholm föreslår Liberalerna en Trygghetsmiljard fram till 2028. Satsningen innebär att 100 miljoner kronor årligen avsätts i tio år för att finansiera såväl större som mindre upprustningar av otrygga miljöer runt om i staden. Det är en del i Liberalernas kommande skuggbudget.

-  Alla människor har rätt att känna frihet och trygghet där de bor. Men idag känner sig alldeles för många otrygga. Vår satsning handlar dels om att få på plats bättre belysning och rensa siktbegränsande buskage, eller att sätta upp hinder för bil- och mopedtrafik på gångvägar. Men på sina håll behövs mer genomgripande åtgärder för att bygga om bostadsområden, som att ta bort gångbroar eller bygga bort mörka prång och smala passager. Därför avsätter vi medel för arbete under en hel tioårsperiod, där de mest akuta bristerna avhjälps först, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna avsätter också 100 miljoner kronor för att centralt upphandla och finansiera cirka 200 trygghetsvakter som ska arbeta på de platser där otryggheten och brottsutsattheten är som störst.

-  Det handlar om att trycka bort de kriminella och hålla den offentliga miljön öppen och tillgänglig för människor, för det säkraste receptet för trygghet är att vanliga människor rör sig ute i lokalsamhällena. Liknande vakter finns ju till exempel i kollektivtrafiken, en annan utsatt plats. Vi kan inte vänta på att staten tar sitt ansvar för fler poliser utan måste göra vad vi kan redan nu, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Dessutom finansieras ett större trygghetsarbete inom nämnderna för att stärka tryggheten på bibliotek, badhus och idrottsanläggningar och i skolan, än vad majoriteten har föreslagit.

-  När otryggheten ökar på biblioteken i hela staden är inte svaret att tiga still och hoppas att det går över. Vi behöver genomföra de åtgärder som krävs för att alla kommunalt finansierade verksamheter är öppna och trygga för alla besökare, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Trygghetsmiljarden

Liberalerna föreslår att 100 miljoner kronor per år avsätts i stadens centrala medelsreserv (CM4), fram till 2028. Pengarna fördelas av kommunstyrelsen till upprustningsprojekt efter en prioritetslista som kommunstyrelsen tar fram. Prioritetslistan tas i sin tur fram efter trygghetsinventeringar som varje stadsdel gör tillsammans med Polisen, exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden. Det ger en tydligare styrning och möjlighet att avhjälpa de mer akuta bristerna först.

Summa: 1 miljard kronor fram till 2028.

Trygghetsvakter

Liberalerna avsätter också 100 miljoner kronor i kommunstyrelsens budget för att genomföra en central upphandling av trygghetsvakter, med ordningsvakts befogenheter. Trygghetsvakterna ska arbeta där otryggheten är som störst.

Trygghetsarbete på bibliotek, badhus, offentliga platser och i skolan

  • Under idrottsnämnden satsar Liberalerna totalt 6 miljoner kronor för stärkt trygghetsarbete. Detta för att bekosta trygghetsskapande åtgärder på de kommunala baden samt i övrigt kring idrottsplatser och –anläggningar.
  • Under kulturnämnden satsar Liberalerna totalt 4 miljoner för stärkt trygghetsarbete. Detta för att bekosta utökat trygghetsarbete på biblioteken, däribland vakter.
  • Under fastighetsnämnden avsätter Liberalerna totalt 4 miljoner för stärkt trygghetsarbete. Detta ska handla om att ansöka om att sätta upp kameror på kommunägda fastigheter i brottsutsatta områden.
  • Under utbildningsnämnden satsar Liberalerna bland annat 2 miljoner på en utökad Skolakut, det vill säga en undervisningsenhet för elever med mycket stora problem, som till exempel kriminalitet.
  • 5 miljoner avsätts också för att inrätta en trygghetsakut – ett proffsteam bestående av professionella med erfarenhet av framgångsrikt trygghetsarbete, som kan hjälpa skolor med identifierade ordningsproblem.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)
Oskar Örn

Oskar Örn

Presskontakt Presskontakt Liberalerna Stockholms stad 076-122 98 76

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden