Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

​ Edholm (L): Skolan behöver inte en ny broschyr, utan ett nytt ledarskap

Socialdemokraterna framförde igår förslag för ökad trygghet i skolan, till exempel att ta fram en broschyr till nyanställda om svensk skolas värdegrund och regelverk kring trygghet. Utspelet görs trots att socialdemokratiskt styrda kommuner som Stockholm inte ens använder de möjligheter som idag finns för att upprätthålla trygghet och studiero i skolorna, och trots att de gång på gång säger nej till förslag för ökad trygghet och studiero. Socialdemokraterna verkar dessutom tro att det behövs lagstöd för att säga till elever som bråkar, det är något som alla vuxna som arbetar inom skolan kan göra och gör dagligen, säger Lotta Edholm (L):

-  All personal som jobbar i skolan har självklart redan idag ett uppdrag att upprätthålla skolans regler. Det är oerhört frustrerande att Socialdemokraterna, efter fyra år vid makten i Stockholm och regeringen, föreslår broschyrer och självklarheter för att öka tryggheten i skolorna - samtidigt som man missköter de skolor man har ansvar för. Här i Stockholm får vi gång på gång nej på våra förslag för ökad trygghet och studiero samtidigt som Socialdemokraterna själva inte gör någonting. Ungefär varannan åttondeklassare i Stockholm svarar att de inte har en lugn arbetsmiljö på lektionen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm och biträdande skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

-  Socialdemokraterna har styrt skolan i Malmö i 24 år, men så sent som för en vecka sedan kom det en larmrapport om att lärare får låsa in sig för att skydda sig från eleverna. Det är inte fler broschyrer skolorna i Malmö behöver, det är ett nytt politiskt styre, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm och biträdande skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

-  Jag noterar också att man inte ens nämner behovet av förändringar inom Skolinspektionen, som måste agera tydligare mot skolor som inte klarar att upprätthålla trygghet för eleverna. Klarar vi inte av att upprätthålla studieron i våra skolor förvägras eleverna kunskaper och möjligheten att bestämma över sina egna liv. Socialdemokraternas arrogans i skolpolitiken skapar ett nytt klassamhälle, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm och biträdande skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Fakta:

Skolsituationen i Malmö: ”Totalt kaos” vid inspektion på Malmöskola (Aftonbladet 6 maj 2018)

Liberalernas förslag för trygghet och studiero i Stockholms stad, i urval

  • Tillsätt sociala team som avlastar lärarna för ökad trygghet och studiero, till exempel genom att ta hand om elever som kommer försent, hantera elever som misskött sig i klassrummet samt hantera kontakt med elevhälsa och socialtjänst kring elever med större social problematik.
  • Anställ lärarassistenter för att hjälpa lärare att fokusera på undervisningen genom att avlasta i administrativa uppgifter. Lärarassistenter utan tillämplig utbildning ska inte hantera svåra sociala ärenden. Det ska utbildade yrkesgrupper göra, företrädesvis kuratorer och socionomer i de sociala teamen.
  • Ta fram förtydligade riktlinjer för hur skolorna ska arbeta för trygghet och studiero, där det framgår vilka befogenheter lärare och skolor har i arbetet för trygghet och studiero och hur stadens centrala stöd i trygghetsarbetet ser ut.
  • Se till att alla skolor har ordningsregler som är framtagna i samarbete mellan, och väl förankrade hos, elever, personal och föräldrar och som systematiskt efterföljs.
  • Ta fram ett skriftligt material som hjälper skolorna att uttrycka vilken förväntan som finns på föräldrar/vårdnadshavare i arbetet för trygga skolor där studiero råder, samt tydliga riktlinjer för hur lärare och övrig skolpersonal ska agera för tät och snabb kontakt med föräldrar vid regelöverträdelser.
  • Se till att alla misstänkta lagbrott i skolan polisanmälan. Det som ofta kallas ”mobbning” handlar i själva verket om rena lagbrott, som förtal och misshandel. Det ska självklart anmälas och inte sopas under mattan. Det är inte den utsatte som ska flytta på sig eller anpassa sig.
  • Inrätta en central trygghetsakut, bestående av personal med erfarenhet av ett framgångsrikt arbete för trygghet och studiero, som vid behov kan bidra med erfarenheter och kompetens av att ta itu med otrygghet i skolor.
  • Starta en skolakut för gymnasiet, en skolenhet som under en begränsad tid kan ge undervisning och stöd till elever som på grund av till exempel kriminalitet stängts av från sin vanliga skola.
  • Agera för lagändringar för större möjligheter att snabbare stänga av elever som utgör en fara för sig själva och andra, i syfte att garantera säkerheten och tryggheten för elever och personal.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86 (ej sms)

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)