Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

Fem liberala förslag för trygghet och studiero i skolan

Bara cirka varannan åttondeklassare i Stockholm svarar att det är tillräcklig arbetsro på lektionen, i stadens elevenkäter. Sverige tillhör de OECD-länder som har högst andel sena ankomster, åtta av tio lärare instämmer i påståendet av det ska vara mer ordning och reda i skolan och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultaten. Idag presenterar Liberalerna fem nya förslag för ökad trygghet och studiero i skolan.

-  En skola där det är stökigt är en skola där mobbning och kränkningar kan pågå utan att någon ser. Men att skolan är lugn och trygg är också grundläggande för elevernas möjlighet att kunna koncentrera sig på lektionerna, möjligheten att lära sig och inte bli stressad av till exempel ljudnivån. Vi måste ge lärare och skolor bättre förutsättningar, ett ökat mandat och bättre stöd att upprätthålla ordning och arbetsro, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna föreslår bland annat en ny lagstiftning om mobilfria klassrum. Majoriteten av de elever som går på skolor som idag är mobilfria tycker att mobilförbudet är bra och tre av fyra lärare vill se en mobilfri skola.

-  Jag kan inte förstå hur vuxna kan tycka att det är okej att eleverna fritt använder mobiltelefoner under lektionen. Mobilanvändningen splittrar uppmärksamheten och gör att inlärningen försämras. Dessutom är det väldigt störande för de andra eleverna. Här behöver lagstiftningen moderniseras så att alla klassrum blir mobilfria, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna förslår idag fem åtgärder för att öka arbetsron i svenska klassrum:

  1. Ändra lagstiftningen för att möjliggöra direkt och längre avstängning vid allvarliga situationer som när en elev hotar eller använder våld mot andra. Rektor ska direkt kunna stänga av en elev från skolan, utan att som idag först tvingas inhämta yttranden från elev och vårdnadshavare. Avstängning ska kunna ske under längre tidsperiod än idag och på gymnasiet ska en avstängning kunna vara permanent. Liberalerna vill starta en Skolakut också på gymnasienivå i Stockholm, där elever som inte kan vara kvar i skolan på grund av att den till exempel är våldsam kan få undervisning och stöd för att ändra sitt beteende.
  2. Ändra lagstiftningen så att en elev kan omplaceras till annan skola under längre period. Idag kan inte en till annan skola av disciplinära skäl vara längre än fyra veckor. Vi vill förlänga denna period. Vi vill också att rektor i ett särskilt beslut ska kunna motivera varför en omplacering inte sker om en elev förorsakar en allvarlig händelse som hotar andra elevers trygghet. Det är inte den som utsätts för kränkningar eller våld som ska behöva byta skola, det är förövaren som ska flytta.
  3. Öka möjligheterna till kvarsittning utan krångel. Vi ska lita på Sveriges lärare. Vi vill slopa kravet på dokumentation när lärare beslutar om kvarsittning.
  4. Öka möjligheterna till utvisning från lektionen utan krav på dokumentation. Lärare kan idag besluta om att en elev ska visas ut ur undervisningslokalen. Precis som vad gäller kvarsittning vill vi öka tilliten till professionen och slopa kravet på särskild dokumentation när så sker.
  5. Lagstifta om mobilfrihet i svenska klassrum. I klassrum utan mobiltelefoner lär sig elever mer. Vi vill lagstifta om mobilfria klassrum i grundskola och på gymnasiet.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden