Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

L: Bostadsbyggandet i Stockholm minskar kraftigt

Enligt preliminära siffror från SCB, som presenteras idag den 20 augusti, har antalet påbörjade lägenheter under första halvåret 2018 minskat kraftigt jämfört med samma period 2017. I landet är minskningen 10 procent från föregående år, men i Stockholm stad är minskningen nästan en tredjedel. Enligt SCB:s statistik för Stockholms stad har det bara påbörjats 2122 bostäder under första halvåret 2018, vilket kan jämföras med samma period 2017 då det påbörjades 2993 bostäder. Det är en minskning på 871 bostäder; drygt 29 procent. 

Liberalerna vill nu se en ny bostadspolitik i Stockholm, så att fler kan få en bostad.

-  Trots att vi ser en stark högkonjunktur verkar bostadsbyggandet nu minska kraftigt i Stockholm. De rödgrönrosa har redan nu problem med att klara byggmålen och den preliminära statistiken visar på en tydlig inbromsning. Det är djupt oroande och vittnar om att vi riskerar en total byggkrasch om Stockholm nu går in i en lågkonjunktur. Vi behöver en mer liberal stadsbyggnadspolitik för att förenkla byggbyråkratin och bygga fler bostäder, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

-  Stockholmsregionen ökar med nästan 35 000 människor varje år. Klarar vi inte att bygga tillräckligt kommer vi att få se ökade problem med trångboddhet och illegal uthyrning. Därför går Liberalerna till val på högre byggmål, fler studentbostäder, fler anställda på stadsbyggnadskontoret och byggaktörsdrivna detaljplaneprocesser. Det är dags att byta ut de rödgrönrosa i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Under rådande mandatperiod har den rödgrönrosa majoriteten tagit bort siffror om antalet påbörjade bostäder och handläggningstiden för nya detaljplaner från stadens egna rapporter. Innan siffrorna togs bort gick det att se att Socialdemokraterna, trots vallöfte om att minska handläggningstiderna, förlängt dessa med nästan ett halvår, från i snitt 17 till 22 månader.

-  Socialdemokraterna har tidigare menat att SCB:s statistik inte är fullständig. Vår fråga blir då varför Socialdemokraterna inte vill redovisa detta öppet. Det är ohederligt av politiker att gömma undan problem, de måste upp till ytan för att kunna granskas och diskuteras. Därför kräver vi att staden återigen öppet börjar mäta antalet påbörjade bostäder och handläggningstider, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta: Liberalernas vallöften för fler bostäder

  • Påbörja minst 44 000 bostäder 2018 till 2022. Byggmålen ska successivt höjas till 11 000 nya bostäder om året. Hälften ska vara mindre lägenheter; ettor och tvåor.
  • Det långsiktiga byggmålet är 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030.
  • Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
  • Korta ned handläggningstiderna genom att låta byggaktörerna ta fram förslag till detaljplaner och genomför en riktad kompetenssatsning för fler handläggare på stadsbyggnadskontoret.
  • Bygg fler bostäder i tät stadsmässig kvartersstruktur, med verksamheter i bottenplan, nära kollektivtrafiken.
  • Ta fram större områdesplaner som skapar förutsättningar för många nya bostäder samtidigt som skolor, arbetsplatser och andra nödvändiga verksamheter kan planeras parallellt.
  • Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.
  • Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster.
  • Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läge och skick kunna påverka hyran i större grad än i dag.
  • Anpassa markpriset efter marknadsförutsättningarna. Mark ska inte stå oanvänd på grund av att det blir för dyrt för att bygga.  

Fakta:

Enligt preliminära siffror från SCB som släpptes den 20 augusti 2018 har antalet påbörjade bostäder i Stockholm stad minskat radikalt från 2993 första halvåret 2017, till 2122 första halvåret 2018. 

Länk till statistiken (välj statistikverktyget).

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden